NORSK FORSKNING: Forsker Peder C. Bryhn Nørbech var nysgjerrig på om torpedoer som gruppe har en egenart som gjør dem forskjellige fra andre innsatte med voldshistorikk.  Foto: Colourbox/Privat/Montasje
NORSK FORSKNING: Forsker Peder C. Bryhn Nørbech var nysgjerrig på om torpedoer som gruppe har en egenart som gjør dem forskjellige fra andre innsatte med voldshistorikk. Foto: Colourbox/Privat/Montasje

– Torpedoer signifikant mer psykopatiske

– Evnen til å kunne stenge av følelser, samt redusere gjeldsofferet til en mindreverdig skapning er antagelig nødvendige personlighetsmessige forutsetninger for å kunne fungere i denne typen virke, sier forsker Peder C. Bryhn Nørbech.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Selv om en ikke skal se bort i fra at mange kan ha en slags empatisk evne, veksler nok denne raskt over i likegyldighet, forakt eller hat Peder C. Bryhn Nørbech, forsker og psykolog

Torpedoer har blitt fremstilt i populærkulturen, men er ikke tidligere beskrevet i forskningssammenheng. Nå er en norsk studie på dette publisert.

– Var mistenksomme
Førsteforfatter Peder C. Bryhn Nørbech var nysgjerrig på om torpedoer som gruppe har en egenart som gjør dem forskjellige fra andre innsatte med voldshistorikk, og studien er nylig publisert i Journal of Personality Assesment.
Nørbech jobber som kliniker og forsker ved Psykiatrisk poliklinikk ved Oslo fengsel, og viser til at han gjennom sitt virke kjenner denne gruppen mennesker relativt godt.
– Datainnsamlingen til studien har gått over mange år og det har vært utfordrende å få et tilstrekkelig antall deltagere. Mange av torpedoene var svært mistenksomme og krevde skriftlig bekreftelse på at ikke noe av informasjonen som fremkom i studien kunne knyttes til dem direkte, forteller Nørbech.
Primærinntekt
Han påpeker at det blant de 27 torpedoene eller pengeinnkreverne som er inkludert i studien er stor spredning i graden av «yrkesutøvelse»:
– Noen av dem er profesjonelle; det de driver med er primærinntekten deres, med dette gjelder ikke alle. Alle hadde imidlertid tatt flere torpedo-oppdrag.
Studien viser, ikke overraskende mener Nørbech, at torpedoene var signifikant mer psykopatiske enn de to andre gruppene, henholdsvis drapsdømte menn uten tidligere alvorlig voldshistorikk og voldsdømte med mindre alvorlige voldsforbrytelser.
– Evnen til å kunne stenge av følelser, samt redusere gjeldsofferet til en mindreverdig skapning er antagelig nødvendige personlighetsmessige forutsetninger for å kunne fungere i denne typen virke.
Drevet av aggresjon
Forskerne fant imidlertid en mer alvorlig aggresjonsproblematikk hos denne gruppen:
– Selv om økonomisk gevinst synes som et overordnet motiv, fremsto mange som drevet av sin aggresjon. Torpedovirket ga antagelig anledning til å få utløp for denne aggresjonen. Funnene indikerer at mange av denne typen kriminelle nok også nyter å være i en posisjon hvor de har full makt over et annet menneske, sier Nørbech.
Han forteller at ett tilsynelatende paradoksalt funn var at torpedoene ga signifikant flere svar som indikerer såkalt mellommenneskelig interesse.
Mellommenneskelig innlevelse
– Sammenlignet med andre studier av psykopater produserte torpedoene i denne studien også flere svar som antyder en evne til mellommenneskelig innlevelse og perspektivtakning, sier Nørbech, som fremhever at torpedoens evne til å oppfatte andres signaler er et nyttig verktøy ved pengeinnkrevning:
– Ikke kun for å avveie når det er nødvendig fremtvinge frykt hos offeret, men også for å kunne forutsi om et offer vil kunne gå til motangrep.


’ikke lån penger’
Torpedovirksomhet er potensielt livstruende og flere har blitt drept under utøvelsen av sitt virke.
– Selv om en ikke skal se bort i fra at mange kan ha en slags empatisk evne, veksler nok denne raskt over i likegyldighet, forakt eller hat, understreker Nørbech.
 En av de eldste og mer erfarne deltakerne i studien siteres slik i artikkelen:

«Jeg har bare ett råd, ’ikke lån penger’ (rå latter).»
Selv om studien tar for seg en særegen gruppe av voldsutøvere, mener Nørbech at funnene kaster lys over det som betegnes som kjølig vold mer generelt.
Bør forske mer
– Ved å studere personligheten til mennesker som regelmessig utøver planmessig og kjølig vold kan vi få mer kunnskap om psykologiske prosesser og mekanismer som gjør det mulig å utføre denne volden. Denne typen av «grunnforskning» gjøres det for lite av mener Nørbech.
Deltakerne i den frivillige studien er alle identifisert og rekruttert av fengselspersonell, eller via kollegaer i de psykiatriske klinikkene i fengslene.
Nørbech fremhever at daglig tilstedeværelse i fengslet samt god kjennskap til fengslene har gjort denne studien mulig.

Studien ’Identification With a Violent and Sadistic Aggressor: A Rorschach Study of Criminal Debt Collectors’, er publisert i Journal of Personality Assesment.

Studien inngår i doktoravhandlingen som Nørbech tar/fullfører ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS