EFFEKTIVT: – Blåblokkering på bipolare personer viste resultater, og metoden har en bredere anvendelighet enn kun for pasienter med bipolar lidelse, fastslår forsker Tone Elise Gjøtterud Henriksen. 

Foto: Håvard Sætrevik

Pasientene fikk rask bedring ved bruk av oransje briller

I flere år har Tone Elise Gjøtterud Henriksen og hennes forskerteam studert effekten av blåblokkering på bipolare maniske pasienter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Ved hjelp av briller har Tone Elise Gjøtterud Henriksen og hennes forskerkolleger forsøkt å skape en fysiologisk mørketilstand i hjernen.

– Metoden har altså en bredere anvendelighet enn kun for pasienter med bipolar lidelse. Forskningsprosjektet som jeg gjennomførte i forbindelse med ph.d.-arbeidet ved Universitetet i Bergen (UiB), omhandlet maniske pasienter, med 14 timer blåblokkering/mørkt rom – mellom klokken 18 og 08 i syv døgn, utdyper Henriksen, som er overlege og spesialist i psykiatri ved Valen sjukehus i Helse Fonna.

Uvanlig effekt

Forskerteamet sammenlignet bruk av blåblokkering med klare briller. – Da så vi signifikante forskjeller mellom gruppene etter tre dager, og forskjellene fortsatte å øke utover uken.

Vi så at søvneffektiviteten var bedre hos dem som fikk oransje briller sammenlignet med placebo. Tone Elise Gjøtterud Henriksen

Henriksen forklarer også en «uvanlig rask og stor effekt» sammenlignet med andre behandlinger som ble tatt i bruk på samme tid.

– Hvis man bare behandler med medikamenter, varer ofte en manisk episode i uker og måneder, men her så vi at pasientene med mani ble betydelig bedre etter tre–syv dager, var et nytt funn, sier hun til Dagens Medisin.

Bedre søvnkvalitet

Forskeren forklarer at det er ganske lett å skape mørke uten at det er helt mørkt visuelt sett, men hjernen vil oppføre seg som om det er helt mørkt dersom man tar vekk alt blått lys. Hjernen går i nattmodus ganske raskt etter at man tar på seg oransje briller.

– Vi målte ikke melatonin, men flere andre studier har vist at melatonin beskyttes ved blåblokkering. Vi skrev en oppfølgerartikkel i 2020, der vi fikk publisert søvndata fra samme grupper og studie. Da brukte vi aktivitetssensorer på armen, og vi så at søvneffektiviteten var bedre hos dem som fikk oransje briller sammenlignet med placebo, og de beveget seg mindre under søvn.

Ikke kontroversielt

Etter at teamet utførte en minimetode-vurdering som ble publisert i 2018, ble metoden tatt i bruk som vanlig behandling ved flere helseforetak i Norge. Metoden er også tatt i bruk flere steder som søvnfremmende middel.

Metoden er anbefalt internasjonalt i 2019, som del av ordinær behandling for innlagte bipolare pasienter med manisk episode: «Virtuelt mørke ved hjelp av briller eller pasientrom uten blått lys kveld/natt».

– Sånn sett er dette veldig ukontroversielt, mener Henriksen.

Powered by Labrador CMS