Akutt beruselse øker faren for selvmordsforsøk

For første gang har forskere brukt en meta-analyse for å se på betydningen av akutt alkoholberuselse for selvmordsforsøk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det ser ut til å være mindre interesse for betydningen av den akutte alkoholberuselsen for suicidal atferd. Ingeborg Rossow, forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)

Akutt alkoholberuselse øker sannsynligheten for at en person forsøker å ta sitt eget liv, uavhengig av hvor høyt alkoholinntaket er. Det viser en ny meta-analyse.

Data fra fire studier viser at også lavt inntak av alkohol var forbundet med høyere sannsynlighet for suicidal atferd, men særlig alkoholpåvirkning med høy promille hadde sammenheng med økt risiko for selvmordsforsøk.

Resultatene er forhåndspublisert på nett i Psychological Medicine, med norske Ingeborg Rossow som sisteforfatter.

Betydning for suicidal atferd
– Når vi betrakter alkohol som risikofaktor for helseproblemer generelt og spesifikt for suicidal atferd, er det gjerne det kroniske tunge misbruket som er i fokus. Men det ser ut til å være mindre interesse, både i faglige fora og blant allmennheten, for betydningen av den akutte alkoholberuselsen for suicidal atferd, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). til Dagens Medisin.

Hun poengterer at det er velkjent at alkoholbruk er en risikofaktor også for mental helseproblemer og sosiale problemer.

I forkant av suicid-forsøk
Artikkelforfatterne har belyst betydningen av alkoholbruk kort tid før selvmordsforsøk.

– Tidligere oversiktsstudier har vist at pasienter som behandles etter selvmordsforsøk, ofte var alkoholpåvirket. Men disse studiene har ikke kunnet si noe om mulig årsakssammenheng mellom alkoholpåvirkning og selvmordsforsøk, sier Rossow.

Få studier
Forskerne har tatt utgangspunkt i primærstudier med et kontrollert design, såkalt case-control eller case-cross-over studier, for å kunne beregne økt risiko for selvmordsforsøk som skyldes alkoholpåvirkning.

– Designet tar dermed hensyn til andre forhold som har betydning for alkoholpåvirkning og selvmordsforsøk, deriblant høyt konsum over tid. Det er en relativt sparsom litteratur på dette feltet, og kun syv studier fra den engelskspråklige internasjonale forskningslitteraturen inngikk i analysen, forteller Rossow.

Powered by Labrador CMS