MER BLIR REGISTRERT: I 2015 er fem nye nasjonale kvalitetsregistre godkjent.  Foto: Illustrasjon, Colourbox
MER BLIR REGISTRERT: I 2015 er fem nye nasjonale kvalitetsregistre godkjent.  Foto: Illustrasjon, Colourbox

Ny veileder for medisinske kvalitetsregistre

Fem nye nasjonale kvalitetsregistre er godkjent i 2015. Nå er ny veileder for registrene på plass.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Veilederen skal gi en god beskrivelse av gjeldende ansvarsforhold, samt etablerings – og godkjenningsprosess tilknyttet registrene, skriver Helsedirektoratet.

Helse – og omsorgsdepartementet startet en satsing på utvikling av nasjonale medisinske i 2009.

Satsingen inngår i et nasjonalt helseregisterprosjekt, «Gode helseregistre – bedre helse: Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 – 2020».

– Med nasjonale medisinske kvalitetsregistre får man datagrunnlag til å evaluere kvalitet og helsegevinst i norsk helsetjeneste, og det gir mulighet til faglig forbedringsarbeid, forskning og styring, skriver direktoratet på sine nettsider.

Til nå er det i alt 52 kvalitetsregistre med nasjonal status.

Dette er de nye registrene:

  • Norsk Register for Gastrokirurgi (NoRGast), Helse Nord
  • Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NORSPIS), Helse Nord
  • Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR), Helse Vest
  • Nasjonalt Barnehofteregister, Helse Vest
  • Nasjonalt kvalitetsregister for fedmekirurgi, Helse Vest
Powered by Labrador CMS