Foto:
Foto:

Premature får dårligere lungefunksjon som voksne

Ekstremt premature hadde dårligere lungefunksjon som 18- og 25-åringer enn de som var født til termin, viser ny norsk studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Grunnlaget for studien er 45 barn som ble enten ble født før 28. fullgåtte svangerskapsuke, eller veide under 1.000 gram ved fødselen. Alle barna ble født på Vestlandet i perioden 1982-85.

- Vi målte lungefunksjonen hos denne gruppen da de var 18 og 25 år, og sammenlignet med lungefunksjonen hos friske, terminfødte som var født på samme tidspunkt, forteller førsteforfatter Maria Vollsæter, barnelege ved Haukeland universitetssjukehus.

Studien er publisert i Annals of the American Thoracic Society.

Hyperreaktivitet
Studien viser at de fleste i gruppen hadde lungefunksjon innenfor nedre del av normalområdet, men signifikant nedsatt sammenlignet med de som var født til termin.

- Å være ekstremprematur, eller ha lav fødselsvekt, påvirker altså lungefunksjonen i voksen alder, sier Vollsæter.

Forskerne så også på hvordan lungene reagerte på irriterende stoffer, og de premature hadde økt risiko for hyperreaktivitet.

- Dette øker risikoen for astma, KOLS og raskere tap av lungefunksjon ved aldring, sier Vollsæter.

Kan få KOLS med årene
Hun påpeker at lungefunksjonen er på topp når man er 25 år.

- Derfor merker antakelig disse 25-åringene ikke så mye til sin nedsatte lungefunksjon ennå. Men når lungefunksjonen faller med aldring, som den gjør hos alle, er det en risiko for at de kan få tidlige symptomer på KOLS- selv uten røyking, sier Vollsæter.

Det er gjort få studier på ekstremt premature som har blitt voksne.

Ingen oppfølging
Studien består av mer enn 90 prosent av de som ble født ekstremt prematurt i denne regionen i perioden 1982-85, noe som styrker verdien av resultatene.

- Vi vet ikke mye om hvordan det går med de ekstremt premature når de blir voksne, og i dag er det ingen spesifikk oppfølging av denne gruppen i helsevesenet, sier hun.

Må ikke røyke
Vollsæter mener derfor det er viktig at fastleger og lungeleger spør sine pasienter om deres fødselshistorie.

- De premature kan trenge ekstra oppfølging også når de har blitt voksne. De bør oppfordres til å ha ekstra sunne levevaner, for all del ikke røyke, unngå overvekt, være fysisk aktive og helst ha et yrke uten irritasjonsmomenter i luften, sier hun.

Powered by Labrador CMS