STÅR BAK STUDIEN: Betty Ann Bjerkreim, lege og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus (OUS) (innfelt), har forsket på forskjellene i lavt stoffskifte-behandling med levotyroksin og liotyroninnatrium. Montasje: Privat/Getty Images  Foto:

STÅR BAK STUDIEN: Betty Ann Bjerkreim, lege og doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus (OUS) (innfelt), har forsket på forskjellene i lavt stoffskifte-behandling med levotyroksin og liotyroninnatrium. Montasje: Privat/Getty Images 

Foto:

Nye forskningsfunn om medisiner mot lavt stoffskifte

Kvinner med lavt stoffskifte som ble behandlet med kun liotyroninnatrium, opplevde bedre livskvalitet, viser ny norsk studie. – Håper funnene kan øke oppmerksomheten rundt denne pasientgruppen, sier doktorgradsstipendiat Betty Ann Bjerkreim.

Publisert

I sitt doktorgradsarbeid har forsker og lege ved Oslo universitetssykehus (OUS), Betty Ann Bjerkreim, studert kvinner med hypotyreose (lavt stoffskifte) og som har vedvarende symptomer til tross for behandling med levotyroksin (Levaxin) og normale nivåer av TSH i blodet. Ifølge Bjerkreim ble pasientene i studien fulgt i et halvt år.

– Halvparten av tiden fikk pasientene  liotyroninnatrium (Liotyronin), et syntetisk T3-hormon, mens de den resterende halvparten av tiden fikk levotyroksin, et syntetisk T4-hormon. Det var tilfeldig hva de begynte med. Grunnen til at vi ville gjennomføre denne studien er at et betydelig antall pasienter har vedvarende og plagsomme symptomer til tross for levotyroksin-behandling der blodprøvene viser at behandlingen bør være tilfredsstillende siden nivå av stoffskiftehormoner er innenfor referansenivået. Det er en «mismatch» der, sier forskeren.

Opplevde bedre livskvalitet 
Det som skiller Bjerkreims studie fra de fleste andre liknende studier, er at man i denne studien har sammenlignet levotyroksin med monoterapeutisk liotyroninnatrium. Tidligere studier har i all hovedsak evaluert levotyroksin mot kombinasjonsbehandling bestående av levotyroksin + liotyroninnatrium.

– Vi fant at pasientene som fikk behandling med ren liotyroninnatrium skåret bedre på livskvalitet enn pasientene som kun fikk levotyroksin. Livskvalitet be vurdert fra svar gitt i tre ulike standardiserte spørreskjema, et sykdomsspesifikt og to mer generelle spørreskjema.

Ikke negativ effekt av liotyronin
Bjerkreim mener dataene fra studien er sensasjonelle.

– Det er mye skepsis knyttet til liotyroninnatrium-behandling på grunn av frykt for negativ effekt på skjelett eller hjerte. Studien vår viste ikke slik negativ effekt. Det ble blant annet målt ProBNP, som måler påvirkning av hjertemuskulaturen, i tillegg til blodtrykk og puls. Videre ble det målt to beinmarkører, CTX og PINP, som gjenspeiler beinomsetningen i skjelettet. Alle nevnte målinger var like i begge behandlingsgrupper, sier doktorgradsstipendiaten.

Forskerne har også publisert en annen artikkel som omhandler et symptom som mange hypotyreose-pasienter opplever, nemlig det å fryse mye.

– Det er et symptom som kanskje blir litt neglisjert, da mange mener det ikke har så mye å si for livskvaliteten. Men det vi fant var at de pasientene som fikk liotyroninnatrium tapte mindre varme fra huden enn de som fikk levotyroksin, og hadde også høyere kroppstemperatur.

– Kan være en vei å gå
Levotyroksin har vært standardbehandlingen av lavt stoffskifte i over 50 år. Det fungerer bra for de fleste, men enkelte opplever ikke tilfredsstillende effekt av levotyroksin. Derfor mottar noen pasienter forsøkesbehandling med liotyroninnatrium i kombinasjon med levotyroksin. Men dette er ingen standardbehandling, og er mer å regne som en alternativbehandling, ifølge Bjerkreim.

– Liotyroninnatrium alene har tilnærmet ikke blitt brukt i behandling av lavt stoffskifte i det hele tatt. Studieresultatene våre kan tyde på at behandling med liotyroninnatrium alene kan være en vei å gå for en gruppe av disse pasientene. Mange pasienter har vedvarende symptomer, og får ikke den hjelpen de skulle hatt. 

– Hva håper dere at deres studie vil kunne bidra med, både på kort og lang sikt?

– På kort sikt håper vi at våre funn kan være med på å øke oppmerksomheten rundt denne pasientgruppen. Mange opplever varierte effekter av levotyroksin-behandling, og verdiene i blodet viser ikke hele bildet for hvordan stoffskiftehormonene virker inne i cellene, sier Bjerkreim, og legger til:

– På lang sikt håper vi det kan gjennomføres flere og større studier som sammenligner T3- og T4-hormonbehandlinger. Kanskje også ved hjelp av «sustained realease», der litt og litt av medikamentet slippes ut i kroppen av gangen. Da slipper man å dosere liotyroninnatrium-behandling flere ganger i løpet av dagen, og man vil sikre et jevnere stoffskiftenivå.

Powered by Labrador CMS