Forsker Edoardo Botteri ved Kreftregisteret er hovedforfatter bak studien. 

Foto: Kreftregisteret

Studie: Livsstilsendringer i voksen alder ga lavere risiko for tarmkreft

Ifølge en europeisk studie publisert i American Journal of Gastroenterology, kan til og med små tiltak være utslagsgivende for å senke risikoen for tarmkreft.

Publisert

– Dette er den største befolkningsstudien hittil om nytten av livsstilsendringer i forebygging av tarmkreft. Resultatene viser at det ikke er tvil om at hvis folk i en større grad begynner å følge helseanbefalinger, er det mulig å redusere forekomst av tarmkreft. Det er viktig at dette brukes i kommunikasjon med pasienter i primærhelsetjenesten, sier forsker Edoardo Botteri ved Kreftregisteret i en pressemelding.

I studien han viser til, som Kreftregisteret og det internasjonale kreftforskningsinstituttet står bak, har forskere fulgt 295.565 europeiske menn og kvinner. Mer enn 23.000 norske kvinner har deltatt i studien. Botteri er hovedforfatter bak studien.

Studien er nylig publisert i American Journal of Gastroenterology.

Ikke for sent

Kreft i tykk- og endetarmen knyttes til livsstil, hvor fysisk inaktivitet, fedme, høyt alkoholforbruk og røyking er blant de viktige risikofaktorene.

– Resultatene viste at endringer som fulgte helseanbefalingene, ga lavere sannsynlighet, mens livsstilsendringer i motsatt retning ga høyere sannsynlighet for å få tarmkreft, sier Botteri.

Han påpeker at studiens resultater gir støtte for at det ikke er for sent å gjøre gode helserelaterte endringer i voksen alder.

Deltagerne som var i alderen 35 til 70 år, var kreftfrie ved studiens begynnelse. De fylte ut et spørreskjema om sin livsstil to ganger med seks års mellomrom. Med bakgrunn i denne spørreundersøkelsen, utformet forskerne en sunnhetsindeks, som ga oversikt over hvor godt deltagerne fulgte helseanbefalingene. Endringer i sunnhetsindeks fra det første til det andre spørreskjemaet ble beregnet.

Sjekket for kreft i åtte år

I åtte påfølgende år ble kreftforekomst hos deltagerne registret. 2.799 av deltagerne fikk kreft i tykk- eller endetarmen. Med bakgrunn i dette undersøkte studien hvordan endringer i sunnhetsindeksen, fra det første til det andre spørreskjemaet, var relatert til sannsynligheten for å få tarmkreftdiagnosen. 

– Vi så i denne studien at de som var sunnest i starten, og forble sunne, hadde den aller laveste påfølgende risiko for tarmkreft. Uansett, det som er viktig er at de som startet med mindre sunn livsstil, men allikevel gjorde gode endringer, reduserte sin påfølgende risiko, sier Botteri ifølge pressemeldingen.

I studien ble befolkningen delt i tre etter sunnhetsindeksen. De som var blant de minst sunne i starten, men forbedret seg til den mest sunne tredjedelen, hadde en tarmkreftrisiko som var 23 prosent lavere enn de som forble i den laveste tredjedelen.

Små forbedringer i bare én faktor, som å redusere alkoholinntak fra to til ett glass per dag, ga også lavere påfølgende risiko. Tilsvarende finner studien at hvis endringer i sunnhetsindeks gikk fra sunn til usunn, ga det høyere risiko for tarmkreft.

Powered by Labrador CMS