RISIKOFAKTOR: Forskerne fant også økt risiko for aggressiv prostatakreft når de så bort fra nattskiftarbeid de siste 20 årene før diagnosen, ifølge postdoktor Leon Alexander Mclaren Berge.
RISIKOFAKTOR: Forskerne fant også økt risiko for aggressiv prostatakreft når de så bort fra nattskiftarbeid de siste 20 årene før diagnosen, ifølge postdoktor Leon Alexander Mclaren Berge.

Norsk studie: Langvarig eksponering for skiftarbeid kan øke faren for aggressiv prostatakreft

– Vi fant en økt risiko for aggressiv prostatakreft blant offshorearbeidere som roterte mellom å jobbe natt- og dagskift, sammenlignet med de som bare jobbet dagskift, forteller postdoktor Leon Alexander Mclaren Berge.

Publisert Sist oppdatert

Nattarbeid kan potensielt føre til hormonelle ubalanser, og har blitt forbundet med en økt risiko for både bryst og prostatakreft, kreftformer som er spesielt følsomme ovenfor hormoner.

I tidligere studier har man funnet en 20 prosent økt risiko for prostatakreft blant norske offshorearbeidere.

– Vi ville undersøke om økningen kunne ha sammenheng med nattarbeid, noe som ikke har blitt undersøkt blant norske offshorearbeidere, en yrkesgruppe med en relativt ekstrem turnusordning, forteller postdoktor Leon Alexander Mclaren Berge, ved avdeling for biostatistikk på Universitetet i Oslo og Kreftregisteret.

Nattarbeid tidlig i karrieren

Forskerne fant en økt risiko for aggressiv prostatakreft blant offshorearbeidere som roterte mellom å jobbe natt- og dagskift, sammenlignet med de som bare jobbet dagskift.

Dette gjaldt spesielt de som jobbet lengst, over 19 år, i slike roterende skift.

De fant også økt risiko for aggressiv prostatakreft når de så bort fra nattskiftarbeid de siste 20 årene før diagnosen.

Dette antyder, ifølge Berge, at nattskiftarbeid tidlig i karrieren kan være viktig for utviklingen av aggressiv prostatakreft i denne yrkesgruppen.

Eksponering for klorerte avfettingsmidler, som er hormonforstyrrende midler, var ikke assosiert med fare for aggressiv prostatakreft.

25.000 offshorearbeidere

– Sammenlignet med andre yrker har offshorearbeidere en ekstrem turnusordning med 12 timers skift, 14 dager i strekk, sier Berge.

Vi skal være forsiktige med å si noe om resultatene fra denne studien er overførbare til andre yrker

Leon Alexander Mclaren Berge

Han påpeker at til forskjell fra en del andre land, har man i Norge mulighet til å følge alle studiedeltakerne gjennom nasjonale helseregistre.

– Dette gjør at vi har god kontroll på studiepopulasjonen gjennom hele oppfølgingsperioden, noe som øker presisjonen i beregningene.

NOPW-kohorten, «Norwegian Offshore Petroleum Workers», inneholder data om 25.000 mannlige offshorearbeidere i perioden 1965–98.

Økt bevissthet

I første rekke kan resultatene bidra til å øke bevisstheten rundt nattarbeid og kreft hos både arbeidsgivere og arbeidstakere, mener forskeren.

– Deretter kan man se på muligheten for å jobbe færre og kortere nattskift, og at det går lengre tid mellom arbeidsperioder med nattskift i de yrkene hvor det er mulig.

På den andre siden er det nødvendig for samfunnet å opprettholde beredskapen med nattarbeid, presiserer han, og legger til at det også er individuell variasjon i hvor godt den enkelte tåler nattarbeid over tid – det det avhenger av mange faktorer.

Berge forklarer at det ikke er funnet en sammenheng mellom nattarbeid og prostatakreft i alle studier og at det kan komme an på hvilken bransje det er snakk om, og hvilke tider og hvilken lengde det er på arbeidet på nettene.

– Så vi skal være forsiktige med å si noe om resultatene fra denne studien er overførbare til andre yrker.

Powered by Labrador CMS