ØKNING: – Vi fryktet at det skulle komme færre pasienter til oss på grunn av pandemien. Men vi har klart å fortsette økningen, sier Fredrik Schjesvold, overlege og leder for Oslo myelomatosesenter. Arkivbilde: Vidar Sandnes Foto:

ØKNING: – Vi fryktet at det skulle komme færre pasienter til oss på grunn av pandemien. Men vi har klart å fortsette økningen, sier Fredrik Schjesvold, overlege og leder for Oslo myelomatosesenter. Arkivbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Økning av pasienter inkludert i myelomatose-studier til tross for pandemi

Til tross for pandemien har det vært en økning i inklusjon av pasienter i myelomatose-studier. – 2020 og 2021 har vært våre største år noensinne, sier Fredrik Schjesvold, overlege og leder for Oslo myelomatosesenter.

– Vi fryktet at det skulle komme færre pasienter til oss på grunn av pandemien. Men vi har klart å fortsette økningen, sier Fredrik Schjesvold, overlege og leder for Oslo myelomatosesenter til Dagens Medisin.

Pasienter inkludert i 16 studier
Schjesvold sier de har sett en generell økning fra år til år.

– Det har vært en naturlig vekst og utvikling som nesten har vært lineær. Nå ser vi at økningen i inkludering av pasienter til studier har fortsatt under pandemien, det er vi veldig glade for.

– Dette er jo kreftbehandling, altså er det en prioritert sykdom og behandling, og det har det vært under pandemien. Men vi var redd for at, til tross for at behandling fortsettes ved lokalsykehus, at vi skulle få færre hit til oss og inkludert i studiene.

– Det er bra for pasientene og for oss.

– Kan du utdype?

– Man kan dele grovt sett dele studiene i to typer. Den ene er et tilbud for pasienter som ikke har andre behandlingsalternativer. Det er veldig verdifullt når det ikke finnes andre tilbud.

– Den andre typen studier er hvor man forsøker å forbedre eksisterende behandling.

– Hvilke studier er dette?

– Det er mange forskjellige studier, totalt har vi inkludert pasienter i 16 forskjellige studier i denne perioden. Dette er kun medregnet studier hvor sykdommen behandles, og registerstudier, diagnostiske studier eller støtte-behandlingsstudier er ikke medregnet. Det er ren myelomatosebehandling.

– Vi ser også en økning i fase-1-studier, såkalte «first in man»-studier.

– Målet for de fleste av disse studiene er å gi lengre overlevelse for pasientene. Resultatene av den enkelte studie kan vi ikke forskuttere, men vi ser at generelt gir disse studiene en gjennomsnittlig lengre overlevelse for pasientene.

Har mål om flere fase en-studier

Inklusjonstall i kliniske behandlingsstudier ved Oslo myelomatosesenter. Diagram: Oslo myelomatosesenter

– På Y-aksen ser man antallet pasienter som er inkludert i studiene, på X-aksen ser man utviklingen over år.

– Diagrammet viser alle pasienter som er inkludert i behandlingsstudier og hvilken type studie. Vi ser at fase 1 studier (blå) har økt under pandemien, fase to-studier (oransje) har økt og at fase tre-studier (grå) har stabilisert seg mer.

– Vi har fortsatt som mål å øke antall fase en-studier for pasienter som ikke har andre behandlingsalternativer. Vi har flere på gang og andelen relativt sett tror jeg vil øke.

Powered by Labrador CMS