RISIKO FOR HJERTESYKDOM: Lege måler blodtrykket til en gravid kvinne. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:
RISIKO FOR HJERTESYKDOM: Lege måler blodtrykket til en gravid kvinne. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:

Høyt blodtrykk i svangerskapet dobler risikoen for hjertesykdom

En norsk studie gir ny informasjon om risikoen for hjertesykdom blant kvinner med svangerskapsindusert hypertensjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

FORSKEREN: Hilde Kristin Refvik Riise, stipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat
FORSKEREN: Hilde Kristin Refvik Riise, stipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

Tidligere studier har vist at svangerskapsforgiftning knyttes til økt risiko for hjerte- og karsykdom hos mor. En ny norsk befolkningsbasert studie, som inkluderte over 600.000 kvinner, viser at det samme er tilfelle for kvinner med svangerskapsindusert hypertensjon.

Tilstanden innebærer forhøyet blodtrykk etter svangerskapsuke 20, men regnes som mindre alvorlig enn svangerskapsforgiftning som også inkluderer eggehvitestoffer i urinen. Tilstanden har vært lite forsket på før.

– Svangerskapsindusert hypertensjon gir en nesten dobling av risikoen for hjerte- og karsykdom sammenlignet med kvinner uten hypertensjon i svangerskapet. Har kvinnen i tillegg ett svangerskap som kompliseres av prematur fødsel eller barn som er født små for alderen er risikoen for hjerte- og karsykdom nesten tredoblet, sier Hilde Kristin Refvik Riise, stipendiat ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen til Dagens Medisin.

Uklar årsak
– Det er interessant at kvinner med svangerskapsindusert hypertensjon, som generelt anses å være mindre alvorlig enn svangerskapsforgiftning, synes å ha en sammenlignbar risiko for senere hjerte- og karsykdom med kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning, påpeker forskeren.

– Hva skyldes den forhøyede risikoen?

– Vi vet fortsatt ikke hvorfor disse kvinnene får den økte risikoen. For flere av kvinnene kan det høye blodtrykket vedvare etter svangerskapet, selv om det normalt skal gå tilbake innen 12 uker etter svangerskapet. Men selv om blodtrykket går tilbake til det normale så er risikoen for hjertesykdom fortsatt høy, sier Riise.

– Ikke nok kjent
Riise og kollegene har tatt utgangspunkt i Fødselsregisteret og koblet dataene mot innleggelser på sykehus og Dødsårsaksregisteret. 617.589 kvinner som fødte mellom 1980 og 2009, er inkludert i studien, som er en del av doktorgradsarbeidet til Riise.

Studien, som nylig er publisert i Journal of the American Heart Assocication, konkluderer med at mer oppmerksomhet burde gis til svangerskapsindusert hypertensjon.

– Det ser ikke ut til at kunnskapen om denne sammenhengen er tilstrekkelig hverken hos helsepersonell eller kvinnen selv, men det er likevel en økende forståelse blant helsepersonell om at informasjonen fra svangerskapet kan brukes for å forbedre kvinners helse på lang sikt.

Nødvendig med oppfølging
Hun sier det er viktig at kvinner med høyt blodtrykk i svangerskapet følges opp etter endt svangerskap og at de får tilstrekkelig informasjon om denne økte risikoen.  

– Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken for kvinner over hele verden, og svangerskapet gir en unik mulighet til å starte oppfølging og forebygging tidlig.

I «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom» er svangerskapsforgiftning nevnt som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, men de gir ikke noen spesifikke anbefalinger for vurdering og håndtering. De påpeker imidlertid at helsepersonell må være oppmerksomme på denne sammenhengen.

– Svangerskapsindusert hypertensjon nevnes ikke i retningslinjen. Noe av grunnen til dette er nok at det har blitt forsket mye mindre på svangerskapsindusert hypertensjon, sier Riise.  

Powered by Labrador CMS