Mandag lanserte helseminister Bent Høie (H) den aller første nasjonale handlingsplanen for kliniske studier. Blant tiltakene som skal øke andelen kliniske studier i Norge, er å utrede en felles praksis for å henvise pasienter til studier i utlandet.

Foto:

Vil ha felles praksis for å henvise pasienter til kliniske studier i utlandet

De regionale helseforetakene får ansvaret for å utrede en felles praksis for henvisning til kliniske studier i utlandet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette er et av flere tiltak som fremmes i den nasjonale Handlingsplanen for kliniske studier, som ble presentert mandag.

For noen pasientgrupper, i hovedsak dem med sjeldne tilstander og diagnoser, er det begrensede muligheter for å delta i kliniske studier i Norge.

Derfor ber regjeringen om at muligheten for en felles praksis for henvisning av voksne pasienter til kliniske studier i utlandet, fortrinnsvis Norden.

– Vi ønsker at norske pasienter får delta i internasjonale studier, ikke minst i de nordiske landene. Målet er også å få til mer studier på tvers av landegrensene, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

–  Formålet er å bidra til mer likeverdig mulighet for deltakelse i kliniske studier i utlandet for pasienter som kan ha nytte av det. Det kan også bidra til større forutsigbarhet for henvisende personell. Det er allerede etablert en tilsvarende praksis for henvisning av barn med kreft til andre nordiske land. Det bør vurderes om Ekspertpanelet kan ha en rolle, for eksempel i vurdering av studienes kvalitet, heter det i handlingsplanen.

I planen trekkes dret frem at henvisning av pasienter til studier i utlandet kan være krevende fremstår fordi det som regel må lages egne avtaler for hver studie mellom henvisende sykehus og sykehus som gjennomfører studien.

– Slike avtaler fungerer som en garanti for at henvisende sykehus dekker kostnader ved eventuelle komplikasjoner. Det kan også være krevende for henvisende lege å vurdere kvaliteten på kliniske studier i utlandet.

Ekspertpanelet i spesialisthelsetjenesten har pekt på at mulighetene for deltakelse i kliniske studier i utlandet begrenses av at offentlig finansierte studier i andre land ikke inkluderer utenlandske pasienter. Det gjør at norske pasienter ikke får innpass i slike studier.

–  Det ligger et betydelig potensiale i å legge til rette for samarbeid mellom de nordiske landene om kliniske studier. Dette kan gjøres gjennom at pasienter reiser til studiesentre i andre nordiske land, eller ved at det gjennomføres studier på tvers av de nordiske land. Det siste er å foretrekke, men det bør i større grad legges til rette for å inkludere pasienter på tvers av landegrensene, heter det i handlingsplanen.

Powered by Labrador CMS