GRAVID: Forskere har undersøkt hvordan språl, atferd og temperament utviklet seg hos barn av mødre som rapporterte bruk av smertestillende i svangerskapet. Illustrasjonsbilde: Getty Images Foto:

GRAVID: Forskere har undersøkt hvordan språl, atferd og temperament utviklet seg hos barn av mødre som rapporterte bruk av smertestillende i svangerskapet. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Har undersøkt langtidseffekt ved bruk av smertestillende i svangerskap

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) har blant annet sett på hvordan språk, atferd og temperament utviklet seg hos barn av mødre som rapporterte å ha brukt paracetamol i svangerskapet.

Ved bruk av helseregister og mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) har forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) forsøkt å finne svar på langtidseffekter ved bruk av smertestillende under svangerskap.

Langtidseffekter av smertestillende

– Vi kan ikke teste legemiddel på gravide, for tenk om det skulle være skadelig for barnet. Men i Norge er vi så heldige at vi har den store MoBa-undersøkelsen og i tillegg har vi gode helseregister. Det gir oss ikke svar på alt vi lurer på, men en del kan vi finne ut av, ikke minst langsiktige effekter.

Det sier Johanne Naper Trønnes til Titan, UiO sin nyhetsavis for realfag og teknologi. Hun disputerte før sommeren for sin doktorgrad ved Farmasøytisk institutt ved universitetet.

Trønnes har undersøkt langtidseffekt av smertestillende, både reseptfrie som paracetamol og sterke smertestillende av typen opioid som morfin og kodein.

Hun har tidligere publisert studie som konkluderte med at gravide bør være varsomme med langvarig bruk av opioid.

Nå har forskeren undersøkt bruk av paracetamol, som for mange er førstevalg av smertestillende medikament. Hun har sett på om bruk under svangerskapet kan ha langsiktig effekt som ikke tidligere er oppdaget.

Så på skoleprestasjoner

Trønnes og kolleger undersøkte hvordan språk, atferd og temperament utviklet seg hos barn av mødre som hadde rapportert bruk av paracetamol i svangerskapet.

– Vi fant ingen utslag ved korttidsbruk av paracetamol. Det kan tyde på at gravide kan bruke paracetamol, så lenge det er i korte perioder, sier Trønnes til Titan.

Forskeren har også undersøkt mors bruk av opioider under svangerskapet og barnets skoleprestasjoner. Det ble tatt utgangspunkt i nasjonale prøver i femte klasse, da barnene var ti-elleve år gamle.

– Vi fant ingen forskjell mellom barn av mødre som oppga korttidsbruk av opioider i svangerskapet og barn av mødre som ikke hadde brukt opioider. Det ser ikke ut til å være grunn til uro, sier Trønnes til avisen, og påpeker at legemiddelbruk under svangerskapet skal vurderes i samråd med lege.

Powered by Labrador CMS