FØRE-VAR: Selv om det er svært lav risiko for smitte ved amming fra hiv-positive kvinner som er godt behandlet, bør barnet etter føre-var-prinsippet ikke ammes. Foto: Lise Åserud/NTB
FØRE-VAR: Selv om det er svært lav risiko for smitte ved amming fra hiv-positive kvinner som er godt behandlet, bør barnet etter føre-var-prinsippet ikke ammes. Foto: Lise Åserud/NTB

Hiv-positive mødre har krav på gratis morsmelkerstatning

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) instruerer Helsedirektoratet om å sette i gang et opplysningsarbeid om retten til gratis morsmelkerstatning for barn av hiv-positive mødre.

Publisert Sist oppdatert

Morsmelkerstatning regnes som nødvendig smittevernhjelp og kostnadene skal derfor dekkes av den enkelte kommune. Det er bekreftet etter at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har foretatt en vurdering av smittevernloven.

Nå ber helse- og omsorgsministeren om at det igangsettes et arbeid for å spre informasjon om tilbudet.

– Det er et viktig tilbud. Det er viktig at hiv-positive mødre benytter seg av denne retten og får gratis morsmelkerstatning til sine barn. Jeg har derfor bedt Helsedirektoratet om å sette i gang et opplysningsarbeid som kan bidra til dette, uttaler Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

Målet med opplysningsarbeidet er å sørge for lik praksis i hele landet.

Lav risiko

Hvert år fødes omtrent 20 til 30 barn av hivpositive mødre i Norge, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet. Tallet kan øke fremover, grunnet innvandring fra land med høyere forekomst av hiv, ifølge departementet.

Selv om det er svært lav risiko for smitte ved amming fra hiv-positive kvinner som er godt behandlet, bør barnet etter føre-var-prinsippet ikke ammes.

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan de vil tilby hiv-positive mødre gratis morsmelkerstatning, opplyser departementet.

Tett samarbeid

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet opplyser til Dagens Medisin at bakgrunnen for vurderingen som er gjennomført, var innspill fra Hiv-Norge og HIV Ressursgruppe ved OUS.

– Gitt at det er er snakk om få tilfeller hvert år – hvordan skal dere nå akkurat denne gruppen mennesker med informasjonen?

– Vi vil samarbeide tett med bruker- og interesseorganisasjoner, profesjonsforeninger og informere helseforetak og kommuner om denne fortolkningen som har blitt gjort nylig.

Powered by Labrador CMS