- Jeg vil berømme den handlekraften leder for Intensivregisteret har vist. Sammen med relevante fagmiljø, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er registeret blitt operativt i rekordfart, sier Høie, som la til at Stortinget har bevilget fem millioner kroner til registeret.

Rapportene fra pandemiregisteret kan benyttes av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i deres daglige oppdateringer og analyser.

- Norsk pandemiregisteret vil også gi verdifull kunnskap om sykdommen covid-19 som kan brukes til å bedre pasientbehandlingen gjennom analyser og forskning, ifølge Høie. 

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med sykdom covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte av korona, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.