Avlyste foredrag etter klage fra ME-foreningen

Live Landmark skulle holde foredrag om Lightning Process for RBUP Øst og Sør. Etter at ME-foreningen klaget på saken avlyste RBUP foredraget.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

AVLYST: LP-instruktør Live Landmarks foredrag om Lightning Process ble avlyst. – Jeg mener akademisk debatt bør bære preg av fri meningsutveksling, sier hun.
AVLYST: LP-instruktør Live Landmarks foredrag om Lightning Process ble avlyst. – Jeg mener akademisk debatt bør bære preg av fri meningsutveksling, sier hun.

Regionsenteret for barn og unges psykiske helse i region Øst og Sør hadde invitert Live Landmark til å holde et foredrag om det mentale treningsprogrammet Lightning Process og ME i april. Landmark er, ifølge egen nettside, mentaltrener, foredragsholder og kursinstruktør.

Foredraget skulle holdes på en såkalt KAT cafe. Hovedmålgruppen var ifølge arrangøren terapeuter i BUP, men kurset var åpent for alle forhåndspåmeldte.

Avlyste
Foredraget ble imidlertid avlyst.

– RBUP har i sitt oppdrag å være lydhør og i dialog med brukerorganisasjoner. Det var et brev fra ME-foreningen som fikk oss til å vurdere programmet på nytt, sier Eyvind Elgesem, fungerende direktør ved RBUP Øst og Sør.

Kommersiell aktør
Live Landmark viser til mailutveksling med RBUP, og at det der ble uttrykt bekymring for uheldig medieomtale dersom de skulle gjennomføre foredraget.

– Senere fikk jeg en annen forklaring, nemlig at foredraget ble avlyst fordi jeg er kommersiell aktør. Men jeg skulle bare holde et foredrag og ikke inngå noe samarbeid. RBUP er dessuten tilknyttet flere kommersielle aktører, så dette faller på stengrunn, sier Landmark.

Hun spør om det er riktig at en offentlig instans som RBUP skal la seg presse i den grad at de avlyser et arrangement på kort varsel, fordi en brukerorganisasjon utøver press.

– Trenger kunnskap
ME-foreningen skriver i sitt brev at du tilbyr alternativ behandling, som ikke tilbys av det offentlige helsevesenet– har de et poeng her?

– LP er ikke behandling, men opplæring i et mentalt treningsprogram der deltakerne lærer å identifisere og påvirke tanker, følelser og kroppslige symptomer. RBUP er en offentlig virksomhet som jobber med opplæring, og skal komme med nye metoder og tilnærminger. Mange med ME-diagnose bruker LP, og kognitive terapeuter trenger derfor å vite hva LP er, sier hun.

Hun mener akademisk debatt bør bære preg av fri meningsutveksling.

– Det er pussig at ME-foreningen jobber mot informasjonsdeling om noe som kan være nyttig for pasientene, til tross for et skrikende behov for behandling. Å sette munnkurv på meg er et demokratisk problem, og burde ikke støttes av en offentlig instans, mener hun.

Kritiske innspill
Elgesem sier årsaken til at de inviterte Landmark i utgangspunktet var at mange pasienter har til vurdering om de skal gå på LP-kurs, og ønsker råd om dette.

Landmarks foredrag var ett av flere foredrag knyttet til behandling av barn og unge med ME.

– Har dere latt dere presse?

– ME-foreningen hadde kritiske innspill til alle arrangementene våre. Vi vurderte helheten i arrangementet og hver enkelt bit i det, og valgte å avlyse innslaget med Landmark fordi hun er en stor kommersiell aktør i et kontroversielt felt. De andre oppleggene valgte vi å opprettholde, til tross for ME-foreningens bekymring, sier han.

– Men dere har flere kommersielle samarbeidspartnere?

– Begrunnelsen for å avlyse er "varsomhet med å samarbeide med kommersielle aktører", ikke at vi ikke skal, sier han.

– Medansvarlige
I brevet til RBUP skriver ME-foreningen blant annet at RBUP Øst og Sør blir medansvarlige dersom ME-syke barn og unge går inn på dette treningsprogrammet. Sykdommen til enkelte kan forverres og det kan få drastiske virkninger for den enkelte på lang sikt, står det i brevet.

Olav Osland, generalsekretær i ME-foreningen, sier foreningen er skeptisk til LP fordi de mener det kan forverre tilstanden for mange, blant annet basert på en egen brukerundersøkelse.

– Vi kan ikke sitte og se på at metoden presenteres av det offentlige helsevesenet som et aktuelt alternativ for ME-pasienter når vi vet hvor usikker metoden kan være, sier han.

Interessekonflikter:
Live Landmark har som LP-instruktør holdt foredrag og konferanser, og hun har skrevet boken «Vekk meg når det er over».

Powered by Labrador CMS