KVINNENES MENING: – Jeg mener at kvinnenes mening må være avgjørende, ikke hva helsepersonell eller politikere mener, sier Eggebø. Foto: Morten Dreier
KVINNENES MENING: – Jeg mener at kvinnenes mening må være avgjørende, ikke hva helsepersonell eller politikere mener, sier Eggebø. Foto: Morten Dreier

– Alle kvinner bør få tilbud om tidlig ultralyd

– Det bør ikke være noen aldersgrense for tidlig ultralyd i svangerskapet, sier Torbjørn Eggebø, som leder Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Revideringen av Bioteknologiloven er nå til behandling i helse og omsorgskomiteen på Stortinget. Ett av punktene er om alle kvinner, og ikke bare de over 38 år, bør få tilbud om ultralyd i første trimester.

– Aldersgrensen på 38 år bør fjernes. Den ble satt i 1983, ut ifra hvor mange fostervannsprøver helsevesenet hadde kapasitet til å gjennomføre, sier Eggebø. 

Det er ikke noen medisinsk grunn til å opprettholde denne aldersgrensen, ifølge Eggebø.

– Alle kvinner bør få tilbud om tidlig ultralyd i det offentlige helsevesenet.

Tvillinger med felles morkake
Eggebø sier det er mange årsaker til at kvinner bør få dette.

– Først undersøker vi hjerteaktiviteten hos fosteret. Det er viktig for de gravide å få bekreftet at graviditeten er normal og at fosteret er i live. Videre undersøker vi om det er tvillinger, og om det i så fall er én eller to morkaker. Det er stor risiko for komplikasjoner hvis fostrene har felles morkake.

Man kan også finne eventuelle alvorlige avvik hos fosteret ved tidlig ultralyd.

– Det er en fordel for de gravide å få slik informasjon tidlig i svangerskapet. Til slutt måler vi størrelsen på nakkeoppklaringen. Kvinnene får grundig informasjon før vi gjør dette, sier Eggebø.

Nakkeoppklaring
Stor nakkeoppklaring kan være et tegn på trisomi 21, Downs syndrom.

– I dag har vi bare lov til å måle nakkeoppklaringen hos kvinner som er over 38 år eller som har andre spesielle risikofaktorer. Men mange gravide går til privat ultralydundersøkelse i første trimester. En eventuell stor nakkeoppklaring vil være så tydelig at det er vanskelig ikke å oppdage den.

Hvis den som utfører ultralyden, ser en stor nakkeoppklaring eller noe annet galt, vil kvinnen bli henvist til fosterdiagnostikk.

– Da mener jeg det er bedre at dette er et offentlig tilbud til alle gravide som ønsker slik undersøkelse. Slik kan vi få et kvalitetssikret tilbud der vi kan føre statistikk og levere nøyaktige årlige rapporter, sier Eggebø.

Mer enn trisomier
Han mener den norske debatten om tidlig ultralyd i for stor grad handler om Downs syndrom.

– Ultralydundersøkelsen er mye mer enn å lete etter trisomier. Det er viktig å informere de gravide om at undersøkelsen kan føre til vanskelige valg. Noen ønsker ikke å vite, og da må man la være å undersøke.

Eggebø sier at spørsmålet om svangerskapsavbrudd ved fosteravvik er vanskelig.

– Leger og jordmødre skal informere så grundig som mulig, men det er de gravide selv som må vurdere sin livssituasjon.

Inkonsevent
Han mener det er inkonsekvent at kvinner over 38 år skal ha alle rettigheter, mens yngre kvinner ikke skal ha tilbud om undersøkelse i det hele tatt.

– Mistanke om Down syndrom ut ifra en ultralydundersøkelse kan nå bekreftes eller avkreftes med en ufarlig blodprøve fra den gravide (NIPT).

– Kvinnenes mening må avgjøre
– Vil et tilbud om tidlig ultralyd føre til flere svangerskapsavbrudd?

– I Danmark får de gravide tilbud om ultralyd i første trimester, og der har antallet fødte med Downs syndrom blitt halvert fra 60 til 30 årlig. Tidlig ultralyd fører til at flere fostre med Downs syndrom blir oppdaget tidlig, og det er mulig at flere vil søke svangerskapsavbrudd også i Norge. Men jeg mener at kvinnenes mening må være avgjørende, ikke hva helsepersonell eller politikere mener, sier Eggebø.

Han påpeker at mange gravide ønsker tidlig ultralyd. I de store byene blir over 70 prosent av de gravide i dag undersøkt med ultralyd i første trimester.

«Den beste testen»
Bioteknologirådet har anbefalt å tilby NIPT i første trimester til alle over 38 år istedenfor KUB-test, som er en kombinert blodprøve og ultralyd. Rådet ønsker imidlertid å fortsette med ultralyd i tillegg til NIPT.

– NIPT viser blant annet om barnet har ulike trisomier, og er utvilsomt den beste testen for å oppdage Downs syndrom, sier Eggebø.

NIPT er nå godkjent for de over 38 år som allerede har gjennomgått en såkalt KUB-test, som er den tradisjonelle beregningen av sannsynlighet for trisomi.

– Dårlig prioritering av helsekronene
Olaug V. Bollestad (KrF), leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sier at Kristelig Folkeparti ikke kommer til å gå inn for tidlig ultralyd til alle gravide.

– Dette fremstår som dårlig prioritering av helsekronene. De helsefaglige rådene vi får, er at et slikt tilbud ikke vil gi helsegevinst totalt sett. KrF mener fosterdiagnostikk er bra når det bidrar til å redde liv – og sikrer behandling til barn og mor som trenger det.

Bollestad mener vurderingene totalt sett rundt tidlig ultralyd tilsier at det ikke er riktig å innføre det som offentlig tilbud til alle gravide.
Evaluering bioteknologiloven
Bioteknologiloven evalueres nå i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Spørsmål rundt eggdonasjon, surrogati, tidlig ultralyd, fosterdiagnostikk, assistert befruktning for enslige og lagring av befruktede og ubefruktede egg diskuteres.

Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 15.mai 2018

Teksten er oppdatert 17. april.

Powered by Labrador CMS