OPIOIDER: Drøyt ti prosent av alle pasienter som for første gang fikk behandling i spesialisthelsetjenesten i fjor var avhengige av opioider, som blant annet omfatter heroin. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Ser en mulig nedgang i bruken av heroin

Folkehelseinstituttet ser flere tegn på at antallet heroinbruken i Norge kan være på vei ned, og mener det er flere mulige forklaringen på nedgangen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I fjor var drøyt én av ti nye ruspasienter som fikk behandling i spesialisthelsetjenesten avhengig av opioider, som blant annet omfatter heroin.

Det fremgår av rapporten Narkotika i Norge.

Ellen J. Amundsen, forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI), mener færre heroinbrukere har to hovedforklaringer:

Færre yngre personer, det vil si de under 40 år søker rus generelt, og heroin spesielt, og ungdom og unge voksne rapporterer stadig lavere forbruk av alkohol og narkotika.

– Utviklingen kan blant annet ha sammenheng med at ungdom generelt sett bruker mindre narkotika enn før, eller at det kommunale hjelpeapparatet fungerer bedre enn tidligere, uttaler Amundsen.

Hun legger til at det at det kommune hjelpeapparat i stadig større grad fanger opp barn og unge med dårlige oppvekstforhold og negative livshendelser – men at det ikke finnes ingen studier som kan bekrefte om hjelpeapparatet er blitt bedre.

Mulig mer legemiddel-misbruk
Ifølge tall fra Norsk pasientregister over nye pasienter som ble behandlet for narkotikaproblemer i spesialisthelsetjenesten i fjor var avhengighet av opioider, som heroin og legemidler med morfin, registrert hos 11 prosent av førstegangspasientene.

Derimot var andelen var på 46 prosent for alle pasienter, det vil si både nye og tidligere pasienter.

Cannabisbruk var registrert hos 37 prosent av nye pasienter. Én av fire brukte flere stoffer og andelen var 13 prosent for beroligende midler.

Amundsen viser til at dagens heroin ikke er like sterk som før.

– Dette kan ha bidratt til etterspørsel etter andre stoffer, for eksempel stimulerende stoffer eller opioider, sterke smertestillende legemidler, uttaler hun på FHIs nettside.

Færre heroin-dødsfall
Andre forhold som taler for en heroin-nedgang er at færre tar heroin med sprøyte. Det viser spørreundersøkelser blant personer med risikofylt narkotikabruk som er gjennomført i syv norske byer i perioden 2013 og 2017.

Heroin som dødsårsak blant narkotikautløste dødsfall har gått ned fra 50 prosent til cirka 30 prosent på ti år, og i fjor var det ingen venteliste til legemiddelassistert behandling for personer med heroinavhengighet, ifølge FHI.

Powered by Labrador CMS