VIL REDUSERE RISIKO: Preben Aavitsland og andre smittevernleger i 70 norske kommuner foreslår at man nå setter i gang vaksinering av alle asylsøkere på store mottak.  Foto: Øyvind Bosnes Engen
VIL REDUSERE RISIKO: Preben Aavitsland og andre smittevernleger i 70 norske kommuner foreslår at man nå setter i gang vaksinering av alle asylsøkere på store mottak. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Vil vaksinere asylsøkere mot influensa

Smittevernleger vil vaksinere alle asylsøkere som bor tett i store asylmottak.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det er Smittevernlegene, som representerer smittevernleger i 70 norske kommuner, som mener influensavaksinering av asylsøkere – også de som ikke er i de definerte risikogruppene – vil redusere influensautbrudd i denne gruppen.
– Bør starte nå
Norske helsemyndigheter anbefaler blant annet at gravide etter 12. svangerskapsuke, beboere i omsorgsboliger og sykehjem og alle fra fylte 65 år vaksinerer seg.

Nå vil Smittevernlegene inkludere asylsøkere som bor tett i store mottak på lista over grupper som anbefales vaksinering.

 – Vi ønsker å kunne vaksinere alle på store asylmottak, ikke bare risikogruppene, for å forebygge utbrudd, sier leder i Smittevernlegene, Preben Aavitsland til Dagens Medisin.

Smittvernlegene mener vaksineringen bør komme i gang i løpet av et par dager:

– Dette siden influensasesongen er rett rundt hjørnet, og immuniteten er optimal først to uker etter vaksinering.

I et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) peker Smittevernlegene på at et utbrudd av influensa i store asylmottak kan gi store utfordringer:

– Mange asylsøkere er alene og har ikke den støtten som kan være nødvendig for å drive hjemmepleie av influensa. Alvorlig sykdomsutvikling kan overses. De viser også til at asylsøkernes uro og frykt kan føre til økt bruk av legetjenester ved influensa, samt at kommunene ikke nødvendigvis har kapasitet nok til å håndtere en slik situasjon.

– Bør selge vaksine til innkjøpspris
Smittevernlegene foreslår at FHI selger kommunene influensavaksine til denne gruppen til innkjøpspris, slik det gjøres for de andre risikogruppene.

– Det bør også utredes om UDI kan ta kostnaden slik at kommunene kan bestille vaksine gratis.

De foreslår også at FHI sørger for at de to ankomstsentrene heretter vaksinerer alle asylsøkere mot influensa slik at kommunene ikke trenger å vaksinere nyankomne etter en gitt dato.

Det er mye som tyder på at årets influensaepidemi starter for alvor nå før jul.
Sannsynligvis er det influensaviruset A(H1N1)pdm09 og B som vil dominere, ifølge smittevernlegene.

Powered by Labrador CMS