PASIENTSIKKERHET: – Først og fremst handler dette om pasientsikkerhet, at den som oppsøker en osteopat kan være trygg på at vedkommende har nødvendige kvalifikasjoner for trygg yrkesutøvelse i tråd med gjeldende lover og regler, sier leder i Norsk Osteopatforbund, Tomas Collin. Foto: Karolina Grabowska, Norsk Osteopatforbund

Foto:

Osteopater gis autorisasjon som helsepersonell

Den 3. desember 2020 ble det vedtatt i Stortinget at osteopater skal gis autorisasjon som helsepersonell. – Handler først og fremst om pasientsikkerhet, uttaler Tomas Collin, leder Norsk Osteopatforbund.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Osteopater yter helsehjelp på lik linje med andre yrkesgrupper, som for eksempel fysioterapeuter og kiropraktorer, skriver Tomas Collin i en e-post til Dagens Medisin.

Forslaget ble fremmet av Mudassar Kapur på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti. Arbeidet med autorisasjonen vil pågå videre i 2021. Endringer i helsepersonelloven må på plass, i tillegg til forskrifter som stadfester kvalifikasjoner og mer.

– Styrke samarbeid med øvrig helsetjeneste

– Hvorfor er det viktig at osteopater får autorisasjon som helsepersonell?

LEDER: Tomas Collin. Foto: Norsk Osteopatforbund

– Det er viktig at også osteopati favnes av helsepersonelloven for å ivareta pasientsikkerhet og krav om faglig forsvarlighet.

– Hva betyr det at osteopater får autorisasjon som helsepersonell?

– Først og fremst handler dette om pasientsikkerhet, at den som oppsøker en osteopat kan være trygg på at vedkommende har nødvendige kvalifikasjoner for trygg yrkesutøvelse i tråd med gjeldende lover og regler. Autorisert helsepersonell har også plikt til å delta i Norsk Pasientskade Erstatning (NPE), som ytterligere trygger pasientene.

– Hva betyr det for yrkesgruppen?

– Det betyr så klart mye for oss osteopater. En beskyttelse av yrkestittelen vil hindre at ikke-kvalifiserte individer utgir seg for å være noe de ikke er. I tillegg vil en autorisasjon kunne styrke kontakten og samarbeidet med øvrig helsetjeneste. Autorisasjon i Norge følger også det internasjonale bildet ved at nå fire av fem nordiske land har vedtatt autorisasjon, i tillegg til en rekke andre land i Europa.

– Til nytte for pasientene

– Hva vil det bety for helsevesenet?

– Osteopater arbeider primært i førstelinjetjenesten, ofte i tett samarbeid med fysioterapeuter, kiropraktorer, fastleger og annet helsepersonell. En autorisasjon vil trygge disse samarbeidspartnerne på at osteopaten har nødvendig kompetanse.

– Vi ser også mulighet for at osteopater kan være et bidrag innen andre deler av helsetjenesten. Osteopater har med fire års akkreditert helsefaglig utdanning god bredde innen oppfølgning og behandling av muskel- og skjelettplager, men også innen helsefremmende arbeid.

– Hva vil det bety for pasientene?

– Pasientene kan være trygge på at en osteopat har kompetanse til å gjøre nødvendig kartlegging og vurdering og arbeider etter rammene for kunnskapsbasert praksis. En osteopat kan gi riktig behandling, men vet også når det er riktig å henvise videre til annet helsepersonell. Behovene innen muskel og skjelettplager er store, og osteopater vil tilføre valgfrihet og kapasitet - til nytte for pasientene.

Osteopater arbeider uten offentlig refusjon via Helfo. Pasienter må selv betale for tjenesten, egenbetalingen er heller ikke en del av egenandelstak og frikort. Det er cirka 400 yrkesaktive osteopater i Norge i dag.

Powered by Labrador CMS