SVIKT: Helsetilsynet har kommet fram til at Helgelandssykehuset ikke i tilstrekkelig grad etterspurte og fulgte opp resultater fra tarmkreftkirurgisk aktivitet i virksomheten fra 2016 til og med 2019. Det samme gjelder også styrets oppfølging av Helgelandssykehuset i denne perioden. Foto: Helgelandssykehuset/Arkivfoto

SVIKT: Helsetilsynet har kommet fram til at Helgelandssykehuset ikke i tilstrekkelig grad etterspurte og fulgte opp resultater fra tarmkreftkirurgisk aktivitet i virksomheten fra 2016 til og med 2019. Det samme gjelder også styrets oppfølging av Helgelandssykehuset i denne perioden.

Foto: Helgelandssykehuset/Arkivfoto

Helsetilsynet: Helgelandssykehuset har brutt loven

Helsetilsynet har konkludert med at Helgelandssykehuset ikke har hatt en systematisk overvåking av tarmkreftkirurgien ved Sandnessjøen sykehus.

Tarmkreftkirurgien på Helgeland har over en lengre periode vært gjenstand for diskusjon og uro. Det startet med at ledelsen i Helgelandssykehuset i januar 2020 midlertidig flyttet tarmkreftkirurgien fra Sandnessjøen sykehus til sykehuset i Mo i Rana. 

Det skjedde etter at statistikk fra Kreftregisteret viste at enheten i Sandnessjøen kom dårligere ut - målt i 100 dagers overlevelse etter operasjon.

I Helsetilsynets rapport konkluderer tilsynet med følgende:

«Helsetilsynet har kommet til at HSYK ikke har hatt en systematisk overvåking av
tarmkreftkirurgien ved SSJ. Dette er ikke i tråd med virksomhetens plikt å arbeide systematisk for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, som et sentralt element i virksomhetens plikt forsvarlig virksomhet.»

Brudd på spesialisthelsetjenesteloven
Det har vært gjennomført både interne og eksterne gjennomganger av den kirurgiske virksomheten på Helgeland. I Statens helsetilsyn sin foreløpige vurdering av tarmkreftkirurgisaken konkluderte de med at Helgelandssykehuset hadde brutt forsvarlighetskravet og at det var grunn til å iverksette en grundig gjennomgang av pasientforløpene. 

I den endelige rapporten konkluderer Helsetilsynet med at det foreligger brudd på følgende bestemmelser: 
• spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a, jf. § 2-2
• forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Videre kommer det fram i rapporten at Helsetilsynet vurderer at Helgelandssykehuset etter tilsynet har gjennomført og planlagt endringer som vil kunne styrke kvalitet og sikkerhet knyttet til pasientgruppen og dermed oppfyller de ovennevnte bestemmelsene.

Powered by Labrador CMS