GLEDELIG MANGEL: – Vi var raske med å komme i gang, men vi endte allikevel med å ha for få pasienter, sier professor Olav Dalgard. Foto:

GLEDELIG MANGEL: – Vi var raske med å komme i gang, men vi endte allikevel med å ha for få pasienter, sier professor Olav Dalgard.

Foto:

Har avsluttet studie på malariamedisin

Studien på hydroksylklorokin som ble gjennomført på Akershus universitetssykehus (Ahus) måtte stoppes etter 52 inkluderte pasienter, på grunn av en «gledelig» mangel på pasienter, forteller prosjektleder Olav Dalgard.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Vi var raske med å komme i gang, men vi endte allikevel med å ha for få pasienter. Vi hadde mål om 200 inkluderte, men fikk bare inkludert 52, før vi avsluttet studien, sier Olav Dalgard til Dagens Medisin.

Dalgard er professor i infeksjonsmedisin ved Universitetet i Oslo og overlege på Ahus.

– Vi startet studien lynrakst. Ti dager ut i epidemien kunne vi inkludere den første pasienten. Men allerede etter tre uker ble det vanskelig å fortsette, sier han.

Kjent problemstilling
Dalgard forteller at de har hørt fra andre land at det har vært tilsvarende problemer med å rekruttere tilstrekkelig antall covid-19 pasienter til behandlingsstudier, fordi epidemien varer kort i hver enkelt by.

– En annen utfordring for coronabehandlingsstudier, som særlig har gjort seg gjeldende i USA, har vært at mange klinikere har vært overbevist om at klorokin virker og derfor har gitt klorokin til alle. En studie fra New York som også hadde som mål å studere fall i virusmengde under klorokinbehandling, ble avsluttet uten å kunne konkludere, fordi klinikerne ikke aksepterte å randomisere til en arm som ikke fikk klorokin.

Dalgard forteller at ved Ahus har de nå analysert resultatet og publisert det på en preprint-server, slik at det skal være mulig for internasjonale forskere å høste erfaringer fra arbeidet. 

– Ingen effekt
Han forklarer at de pasientene som ble randomisert til hydroksylklorokin, startet behandling åtte dager ut i koronavirusforløpet.

– Vi sammenlignet hastigheten i fallet i konsentrasjon av virus i de øvre luftveiene hos de som fikk malariamedisin, med dem som ikke fikk. Vi fant ingen antiviral effekt av klorokin. Medikamentet hadde ingen slik effekt på virusmengde målt i luftveiene. En engelsk studie har vist at klorokin ikke hadde effekt på dødelighet hos pasienter i innlagt i sykehus. Den manglende antivirale effekten som vi har dokumentert er forenlig med at medikamentet heller ikke vil ha effekt hvis det blir gitt i en tidligere fase hos mindre syke koronapasienter, sier Dalgard.

Powered by Labrador CMS