Disse skal få tilgang på antiviral behandling

Helsedirektoratet har publisert råd om hvem som bør få antiviral behandling for SARS-CoV-2.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nylig godkjente Nye metoder sotrovimab (Xevudy) for å behandle alvorlig forløp av covid-19.

Legemidlet er et monoklonalt antistoff mot SARS-CoV-2 som kan gis til voksne og ungdom som er 12 år eller eldre, og veier over 40 kg.
Legemiddelet fikk nylig markedsføringstillatelse av legemiddelmyndigheten EMA i Europa etter å ha gjennomgått en placebokontrollert studie på uvaksinerte pasienter med påvist SARS-CoV-2.

Helsedirektoratet har publisert råd om hvordan legemiddelet bør brukes i Norge på sine sider.

I rådene skriver Helsedirektoratet at positiv selvtest bør bekreftes med PCR-test eller hurtigtest tatt i helsetjenesten. De skriver også at behandlingen kun bør gis i spesialisthelsetjenesten.

Anbefaler følgende grupper
Direktoratet anbefaler å prioritere følgende grupper for individuell vurdering av risiko for alvorlig forløp av covid-19:

  • Organtransplantert i løpet av siste 12 måneder
  • Benmargstransplantert i løpet av siste 24 måneder
  • Alvorlig immunsvekket
  • Uvaksinerte gravide med tilleggsrisiko for utvikling av alvorlig forløp av covid-19

Anbefalingen viser til at behandling bør starte så fort som mulig – forstrinnsvis etter fem dager. For pasienter innlagt på sykehus kan man vurdere å starte opp behandling senere.

Legemiddelet kan gis til gravide og ammende, med svært høy risiko for alvorlig sykdom.

Helsedirektoratet presiserer i rådene at legemidlet anbefales strengt prioritert, fordi tilgangen er lav, og kostnaden høy, gitt hvor mange som må behandles for å vise nytte.

Åpne for innspill
Helsedirektoratet er åpne for høringsinnspill på rådene frem til 14. mars, 2022.

Direktoratet viser til at en arbeidsgruppe står bak utviklingen av anbefalingene, om hvor grensen står for å ha økt risiko for alvorlig sykdom.

«Immunsvekkede pasienter med manglende eller svak antistoffrespons på vaksine eller gjennomgått COVID-19, samt uvaksinerte vurderes å ha størst nytte av behandling med antistoff mot SARS-CoV-2. Selv om effekten av sotrovimab kun er undersøkt og dokumentert hos uvaksinerte i tidlig sykdomsfase er det sannsynlig at noen pasienter med lav antistoffrespons og med høye virusnivåer og pågående virusreplikasjon også vil kunne ha effekt av behandlingen senere i sykdomsforløpet», heter det i rådene.

Arbeidsgruppen bak anbefalingen består av tjue personer, opplyser Helsedirektoratet:

Navn

Arbeidssted

Fagområde/Stilling

Asbjørn Magnus Køhler Ellingsen

St. Olav hospital, Helse Midt- Norge

Overlege infeksjonsmedisin

Kristine Mørch

Haukeland, Helse Vest

Overlege Infeksjonsseksjonen, medisinsk avdeling

Øvind Melien

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), Avdeling for farmakologi, OUS, Helse Sør-Øst

Farmakolog og leder av Mangelsenteret

Jan-Erik Berdal

Ahus, Helse Sør-Øst

Avdelingsoverlege infeksjonsmedisin

Vidar Ormaasen

OUS, Helse Sør-Øst

Overlege infeksjonsmedisin

Børre Fevang

OUS, Helse Sør-Øst

Overlege seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin

Bård Reikvam Kittang

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Overlege i Enhet for sykehjemsmedisin og Haraldsplass Diakonale Sykehus , Professor ved UiB

Marte Kvittum Tangen

Den norske legeforening/leder Norsk forening for allmennmedisin

Fastlege

Ståle Sagabråten

Den norske legeforening/ Leder fagstyret

Fastlege

Sigrud Hortemo

Statens legemiddelverk, Medisinsk rådgivning

Overlege, medisinsk rådgiving

Maja Sommerfelt Grønvold

Statens legemiddelverk, Klinisk utredning

Seniorrådgiver, klinisk utredning

Anne Berit Erdal

Statens legemiddelverk, Utredning av MT og vitenskapelig veiledning

Overlege, utredning av markedsføringstillatelser og vitenskapelig veiledning

Anne-Marte Bakken Kran

FHI, Smittevernregistre

Overlege, resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN)

Siri Lauea Feruglio

FHI, Seksjon Smitte fra mat, vann og dyr 2

Overlege, seksjonsleder

Marit Lundberg

Leder Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte

Brukerrepresentant

Hege Harboe-Sjåvik 

Helgelandssykehuset, Helse Nord

Smittevernoverlege, Avdeling for fag, forskning og utdanning

Kristian Tonby

OUS, Helse Sør-Øst

Leder Norsk forening for Infeksjonsmedisin (NFIM)

Sigurd Sparr

Pensjonistforbundet

Brukerrepresentant

Marius Trøseid

OUS, Helse Sør-Øst

Infeksjonslege, NFIM representant med WHO tilknytning

Powered by Labrador CMS