TIDLIG KARTLEGGING: Helsepolitiker Kjersti Toppe mener alle gravide bør få en tidlig samtale hvor spisemønster og forhold til rus er blant temaene.  Foto: Rune Thorstein
TIDLIG KARTLEGGING: Helsepolitiker Kjersti Toppe mener alle gravide bør få en tidlig samtale hvor spisemønster og forhold til rus er blant temaene.  Foto: Rune Thorstein

– Urovekkende og usunn medisinering blant gravide

Helsepolitiker Kjersti Toppe mener det bør innføres en tidlig samtale for alle gravide for å avdekke uheldige spisemønstre og forhold til rus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

ENIG: Leder Hanne Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet er enig med Toppe og ber Norge gjøre som Sverige. 

      
        Foto: Privat
ENIG: Leder Hanne Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet er enig med Toppe og ber Norge gjøre som Sverige.  Foto: Privat

Dagens Medisin omtalte tidligere denne uken en studie som viser at gravide med spiseforstyrrelser har et høyere pilleforbruk enn andre gravide. Lege og helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) reagerer på det høye medikamentforbruket blant disse kvinnene.

– Stort og til delt ubevisst forbruk
– Jeg tenker det er urovekkende og at det er en usunn medikalisering. Det skal gode grunner til for å ta legemidler ved graviditet og her synes det som om forbruket er stort og til dels ubevisst, sier Toppe.

Nestlederen i helsekomiteen på Stortinget mener det i dag ikke gjøre nok for å avdekke hvilke kvinner som har uheldige spisemønstre og spiseforstyrrelser.

– Vanskelig å avdekke
– Ofte kan det sikkert være vanskelig å avdekke dette fordi pasienten selv kan tildekke symptomene. Jeg mener det må innføres et nasjonalt tilbud om livsstilssamtale for absolutt alle gravide i første trimester av graviditeten, sier Toppe.

I Rogaland har dette vært et prøveprosjekt i flere kommuner.

– I en slik samtale vil man kunne avdekke flere med usunt spisemønster og også forholdet til rus og alkohol. Dette er det ikke rom for ved legekonsultasjonene i dag, sier Toppe.

Toppe mener også at jordmortilbudet ute i kommunene må bli bedre enn i dag. Senterpartiet leverte et forslag om styrking av jordmortjenesten før sommeren.
– I dag er det i snitt bare en 0,7 jordmorstilling i kommunene, ofte i små deltidsstillinger. Det trengs mange flere.

Vil også ha samtale for alle
Jordmorforbundet støtter forslaget om at det bør innføres livsstilssamtale for alle gravide.

– Det høye medikamentforbruket og utstrakt bruk av avføringsmidler i svangerskapet blant gravide med spiseforstyrrelser må føre til en økt satsing på å fange opp sårbare gravide så tidlig som mulig. Helst allerede når disse kvinnene planlegger å få barn, sier leder Hanne Schjelderup-Eriksen i Jordmorforbundet.

Når alle i Sverige
I Sverige får alle gravide tilbud om en livsstilssamtale.
– En slik samtale med jordmor bør også innføres for alle gravide i Norge, allerede i uke seks til åtte.

Metoden som brukes er motiverende samtale, og jordmoren spør helt konkret om den gravides levesett for å fange opp om moren har en livsstil som er direkte skadelig for fosteret.
– Resultatene viser at når jordmødre tør å spørre, får de svar. Kvinner med spiseforstyrrelser er en sårbar gruppe der det tverrfaglige samarbeidet mellom lege og jordmor er nødvendig, sier Schjelderup-Eriksen.

Etterspør flere stillinger
Hun viser til at økt satsing på jordmødre i kommunene vil være viktig for å få til en slik satsing.

– I dag er det færre enn tre hundre jordmødre ansatt i alle landets kommuner som over 60000 gravide årlig må dele på, sier Schjelderup-Eriksen.

Powered by Labrador CMS