PENGER KOMMER: Erna Solberg forsikrer at det vil komme midler til en permanent ordning for lagring av smittevernutstyr. 

Foto: skjermbilde

Solberg tar selvkritikk for deler av koronahåndteringen

Statsminister Erna Solberg redegjorde for Stortinget om Koronakommisjonens rapport mandag. Hun tok selvkritikk for at beslutningen om å stenge ned landet ikke ble fattet av regjeringen i statsråd.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Koronakommisjonen la frem sin rapport om regjeringens håndtering av koronapandemien 14. april.

Kommisjonen skrev at regjeringens håndtering, samlet sett, har vært god, men fastslo samtidig at Norge ikke var godt nok forberedt.

– Jeg vil likevel understreke at det aldri vil være mulig å planlegge for enhver hendelse på forhånd. Det er illustrerende at de viktigste beslutningene regjeringen fattet, og som i størst grad har bidratt til at resultatene i Norge er bedre enn i de fleste land, var i strid med eller ikke forankret i gjeldende planverk, sa Erna Solberg da hun redegjorde for Stortinget om hvordan regjeringen vil følge opp Koronakommisjonens rapport. 

Vi vil ikke endre rammene for krisehåndteringen midt under en krise Erna Solberg, statsminister (H)

Vil komme en stortingsmelding
Foreløpig har kommisjonen evaluert beredskapen i forkant og håndteringen i første delen av pandemien.

– Når pandemien er over, vil vi gå grundig gjennom organisering, beredskapsplaner og regelverk. Basert på dette og kommisjonens sluttrapport, vil regjeringen legge frem en melding for Stortinget, sa Solberg. 

– Vi er fortsatt i en pandemi, og vi vil ikke endre rammene for krisehåndteringen midt under en krise. Likevel ser vi at det er en del av det kommisjonen påpeker, som vi allerede har gjennomført, eller kan gjennomføre raskt, sa hun videre.

Brudd på Grunnloven
Solberg erkjente videre at det såkalte «12. mars-vedtaket», fattet av Helsedirektoratet, burde vært fattet av regjeringen i statsråd. Koronakommisjonen mener det var et brudd på Grunnloven av dette ikke skjedde.

– Jeg vil likevel understreke at selv om vedtaket om å innføre de inngripende tiltakene rent formelt ble fattet av Helsedirektoratet, så var beslutningen fattet i samråd med regjeringen, sa Solberg til Stortinget.

En for tillitsbasert karanteneplikt
Koronakommisjonen mener at regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

Statsministeren erkjente overfor Stortinget at karanteneplikten for tilreisende fra utlandet i fjor sommer «i stort var for tillitsbasert».

– Vi hadde på dette tidspunktet et system på plass, hvor karantene trådte i kraft for reisende fra land hvor smitten kom over gitte terskler. I ettertid må vi erkjenne at karanteneplikten for lenge var for tillitsbasert, sa hun. 

Statsministeren lovet også at det vil komme midler til en permanent ordning for lagring av smittevernutstyr i neste års statsbudsjett.

Her kan du lese hele talen

Powered by Labrador CMS