PSYKISKE LIDELSER: Blant personer yngre enn 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger, har 68 prosent av dem en psykisk lidelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
PSYKISKE LIDELSER: Blant personer yngre enn 30 år som mottar arbeidsavklaringspenger, har 68 prosent av dem en psykisk lidelse. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Stadig flere yngre med nedsatt arbeidsevne

Nær fem prosent av befolkningen i alderen 18-30 år er registrert med nedsatt arbeidsevne, og antallet unge har økt fra i fjor.

Publisert

Når ledigheten øker og det blir vanskeligere å få jobb, rammer dette vanligvis personer med helseproblemer og unge mer enn andre. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav

Ved utgangen av juni var 206.000 personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Det utgjør 6,2 prosent av befolkningen. Av disse var 42.000 av yngre enn 30 år, og dette er 2.200 flere enn samme periode i fjor – en økning på seks prosent.
Nå er 4,9 prosent av befolkningen i alderen 18-30 registrert med nedsatt arbeidsevne, konstaterer Nav.
Psykiske lidelser
– Når ledigheten øker og det blir vanskeligere å få jobb, rammer dette vanligvis personer med helseproblemer og unge mer enn andre, uttaler kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.
Den vanligste diagnosen blant mottakerne av arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser, og dette gjelder 68 prosent av dem under 30 år.
Samlet for alle aldersgrupper er psykiske lidelser årsak til nedsatt arbeidsevne for 41 prosent av dem som mottar arbeidsavklaringspenger.

Nær én av tre som får arbeidsavklaringspenger har en muskel- og skjelettlidelse, og her utgjør de yngre bare åtte prosent.
Antallet personer med arbeidsavklaringspenger økte med 5 prosent første halvår i år sammenlignet fjoråret på samme tid.

Les mer på Navs hjemmeside.

Powered by Labrador CMS