VAKSINE: Tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at bare 4 prosent av de under 65 år har tatt fjerde koronavaksine. 18 prosent har tatt influensavaksinen. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Liten interesse blant unge for fjerde vaksinedose

Koronavaksinen mister effekt over tid, men likevel tar svært få den fjerde dosen. Folkehelseinstituttet har måttet kaste 1,7 millioner koronavaksiner i år.

Publisert

I én måned har alle voksne kunne ta fjerde dose med koronavaksinen, men knapt noen under 65 år har tatt den. Heller ikke vaksinen mot influensa er det mange som tar, skriver Aftenposten.

Friske personer under 65 år kan ta en fjerde dose om de selv ønsker det, mens helsemyndighetene anbefaler at folk over 65 og de som er i risikogrupper tar den.

Tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at bare 4 prosent av de under 65 år har tatt fjerde koronavaksine. 18 prosent har tatt influensavaksinen.

– Det er flere risikopasienter enn friske mellom 18 og 64 år som er vaksinert, sier overlege Are Stuwitz Berg på FHI.

Men ikke mange nok, mener han.

FHI mener det haster at risikopasienter tar fjerde koronavaksine og influensavaksinen ettersom de er disse som kan bli alvorlig syke og innlagt om de smittes.

Powered by Labrador CMS