TRAVELT 2023: – Målet blir å gjøre en så god jobb som mulig og samtidig prøve å løfte fokuset på hvordan vi investerer og bygger nye sykehus i landet vårt, sier Foretakstillitsvalgt i YLF og LIS3- student på Stavanger universtitetssykehus (SUS), Mathias Nikolai Petersen Hella i

Foto: Privat

– Vi må jobbe videre for å øke antall LIS1-plasser

YLF-tillitsvalgt på SUS Mathias Nikolai Petersen Hella forteller at presset på de som jobber i helsevesenet er stort. – Men måten vi jobber på er nødt til også å være forenelig med å ha et familieliv utenfor jobb.

Publisert

Dagens Medisin har spurt et knippe personer innen helsesektoren om hvordan de vil oppsummere året som har gått, hvilke forventninger de har til det nye året og hvilke løsninger de ser for seg på utfordringene i helsesektoren i tiden fremover.

Mathias Nikolai Petersen Hella er lege i spesialisering i geriatri på Stavanger universitetssykehus (SUS) og foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening (YLF). 

– Hvordan vil du oppsummere 2022?

– 2022 har vært spennende og lærerikt, med ny rolle som stipendiat. Det har også vært krevende som tillitsvalgt med mye fokus på nye Stavanger Universitetssjukehus, der byggetrinn 1 skal være ferdig i 2024. Det er imidlertid budsjettoverskridelser som sammen med svært stramme driftsbudsjetter er krevende. Vi har ikke finansiering til byggetrinn to og skal altså drive sykehus på to lokalisasjoner i lang tid fremover, som er utfordrende. Vi tillitsvalgte på SUS har forsøkt å løfte dette, både lokalt og nasjonalt. Ellers har jeg forsøkt å ha en fornuftig balanse mellom jobb og familietid, men ser at det har blitt litt mye kveldsjobbing.

– Hva har vært det viktigste som har skjedd i år for din jobb?

– Godt spørsmål. Det er mange viktige ting som har skjedd i år, vanskelig å trekke frem en ting spesifikt. Oppstart som stipendiat står høyt på listen.  

– Hva gjør du for å slappe av i julen?

– Julen skal tilbringes med familien der jentene våre på tre og fem år skal være i fokus (garantert en del perling, lego og julefilmer). Og så klart mye god mat. Musikk er viktig for å senke skuldrene og jeg elsker Bugge Wesseltoft sin juleplate. Jeg er også en (semi) ivrig mosjonsløper og håper å få inn noen gode turer. Mobilen skal legges bort på en kommode i gangen.

Les mer: Nye SUS bygger nytt men psykiatrien må vente

– Hvilke forventninger har du til det nye året?

– Det nye året kommer nok til å bringe mer av det samme som 2022. Jeg forventer at det blir et travelt år som tillitsvalgt ettersom vi nærmer oss ferdigstilling av nye SUS. Målet blir å gjøre en så god jobb som mulig og samtidig prøve å løfte fokuset på hvordan vi investerer og bygger nye sykehus i landet vårt. Det oppleves ikke som bærekraftig å spare i drift for å kunne få råd til å investere i fremtidige nye sykehus.

– Økonomien er krevende i hele helsesektoren – hvordan merker du det der du er?

– Økonomien gjennomsyrer alle møter vi har, hvordan vi tenker rundt fremtidige investeringer i nytt sykehus og hvordan vi jobber. Det har vært et stort sparefokus på SUS i mange år, men nå er strikken strammet ytterligere. Jeg tenker sykehusøkonomien vil tvinge frem en større prioriteringsdebatt i landet vårt fremover.

Les også: Ta politisk grep nå – for å sikre helsetilbudet i regionen!


– Hva er det største problemet i helsesektoren – og hvordan skal vi løse det?

– Rekruttering av og mangel på kvalifisert helsepersonell er en utfordring, og vi merker dette i stadig større grad for legegruppen, også innen fag som tidligere ikke har hatt slike utfordringer. Vi må jobbe videre for å øke antall LIS1-plasser, det er et av mange viktig tiltak.

– Ellers tror jeg fokus på forsvarlighet i helsepersonells og legers arbeidshverdag er svært viktig i en tid der sparefokuset er stort. Innsparinger vil på et tidspunkt gå ut over kvaliteten på og potensielt forsvarligheten i pasientbehandlingen som tilbys.

– Presset på de som jobber i helsevesenet er stort, men måten vi jobber på er nødt til også å være forenelig med å ha et familieliv utenfor jobb. Dette tror jeg blir avgjørende for i hvilken grad unge, nyutdannede leger vil søke seg inn i sykehusjobber og dermed også for å beholde en god offentlig helsetjeneste.

Powered by Labrador CMS