AVDEKKER FORSTADIER: En HPV-test av celleprøver fra livmorhalsen kan avdekke forstadier til livmorhalskreft tidligere enn cytologisk vurdering blant unge kvinner, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Skal tilby HPV-test i stedet for celleprøve også for yngre kvinner

Fra 1. januar 2023 vil kvinner ned til 30 år få tilbud om HPV-test i stedet for celleprøve. Det samme vil gjelde kvinner ned til 25 år fra 1. juli.

Livmorhalsprogrammet inviterer alle kvinner mellom 25 og 69 år til jevnlig screening mot livmorhalskreft. Formålet er å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft ved å identifisere og behandle forstadier til kreft på et tidlig stadium.

I løpet av 2023 vil alle kvinner som omfattes av det norske screeningprogrammet mot livmorhalskreft få tilbud om HPV-test, skriver Sykepleien.

Avdekker forstadier tidligere

Tidligere har alle kvinner blitt tilbudt primær cytologisk vurdering av livmorhalsprøven. Fra 2022 har kvinner mellom 34 og 69 år blitt tilbudt primær HPV-test i stedet for primær cytologisk vurdering. Det samme vil nå gradvis innføres for alle som tilbys screening.

Ved HPV-test påvises arvestoffet til HPV i celleprøver fra livmorhalsen med avanserte maskiner. Langvarig HPV-infeksjon er årsaken til livmorhalskreft i de aller fleste tilfellene.

En HPV-test av celleprøver fra livmorhalsen kan avdekke forstadier til livmorhalskreft tidligere enn cytologisk vurdering blant unge kvinner. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Ifølge rapporten førte primær HPV-test til flere henvisninger til kolposkopi enn primær cytologi. Ved kolposkopi undersøker en gynekolog livmorhalsen med et spesialtilpasset mikroskop – et kolposkop. Gynekologen ser etter unormale områder og kan ta små vevsprøver.

Helsedirektoratet anslår at innføring av ny testmetode vil føre til 580 flere koniseringer i 2023, og 544 flere i 2024, og at mellom 3 og 44 færre kvinner får livmorhalskreft.

Konisering er et inngrep der en liten del av livmortappen fjernes. Etter hvert antas antall koniseringer å synke, fordi flere og flere vaksinerte kvinner deltar i screeningprogrammet.

Powered by Labrador CMS