ALVORLIG: – Det er skummelt med ansatte som har få og sparsomme symptomer, sier overlege Torgeir Bruun Wyller ved OUS. Foto: Vidar Sandnes

ALVORLIG: – Det er skummelt med ansatte som har få og sparsomme symptomer, sier overlege Torgeir Bruun Wyller ved OUS.

Foto: Vidar Sandnes

Studie på pleiehjem viste høy dødelighet

Studie i New England Journal of Medicine av hvordan koronaviruset spredte seg på 9 sykehjemsposter, viste 33 prosent case fatality rate. – Dersom man får viruset inn på institusjoner så kan man lett få en rask videre spredning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Artikkelen beskriver Covid-19 utbruddet i Seattle-området, hvor det tidlig i mars ble obeservert at viruset blåste som en orkan gjennom eldrehjem i området. 31 personer hadde da dødd i Seattle-området, meldte Washington Post i mars.

Studien som er publisert i New England Journal of Medicine undersøkte hvordan Covid-19 spredte seg i pleiehjem, og fant at det blant annet hoppet mellom fem av ni sykehjemsposter i King County.

– Stor detalj
– Forskerne har tatt tak i et tidlig spredningstilfelle, og fått kartlagt dette i stor detalj. Så de kan redegjøre ganske godt for hvordan viruset har spredd seg. Utover den anektodiske erfaringen man har fått med viruset til nå i sykehjem, så stemmer funnene godt med. Det var rask spredning. Det er skummelt med ansatte som har få sparsomme symptomer, sier medisinsk leder Torgeir Bruun Wyller ved Geriatrisk avdeling på Oslo universitetssykehus til Dagens Medisin.

Wyller er også professor i geriatri ved Universitetet i Oslo.

– Forskerne har tatt tak i et tidlig spredningstilfelle, og fått kartlagt dette i stor detalj. Så de kan redegjøre ganske godt for hvordan viruset har spredd seg. Funnene stemmer godt med den erfaringen man også ellers har fått med viruset i sykehjem til nå. Det var rask spredning. Det er skummelt med ansatte som har få og sparsomme symptomer, sier Bruun Wyller.

Han er geriater og jobber ved Oslo universitetssykehus.

Smittesporing på fem poster
– Forskerne klarer å forklare spredningen mellom fem av postene. Det er en naturlig forklaring ved at enkelte ansatte jobbet flere steder og trakk med seg smitte mellom postene, eller at pasienter ble flyttet mellom poster, sier Wyller.

Han peker på at ved fire av sykehjemspostene så ikke forskerne direkte koblinger og derfor kan de ikke gjøre rede for smitteveiene. Men han mener allikevel at studien viser at smitten fort sprer seg mellom institusjoner, når den først oppstår ett sted.

– Dette understreker det man har trodd i Norge. Dersom man får viruset inn på institusjoner så kan man lett få en rask videre spredning. På institusjon bor folk tett og kan trenge hjelp til personlig stell, for eksempel tannpuss eller barbering. Da er det ikke lett å holde to meters avstand. Dersom mange har alvorlig demens vil deres evne å følge opp smittetiltak og hygiene være dårlig.

Studien viste at sykehusinnleggelsesrater for folk som bodde på sykehjem, besøkende og ansatte var henholdsvis 54, 50 og 6 prosent.

33 prosent
Dødeligheten målt i case fatality for beboerne var 33,7 prosent, altså 34 av 101. Blant besøkende som fikk påvist smitte døde 6,2 prosent, mens ingen av de smittede ansatte døde.

18 mars peker studien på at minst en person på hver av de 30 ulike pleiehjemmene i Kings County i Washington var smittet.

Wyller peker på at studien bekrefter det man vet om sykdommens dødelighet.

– Gruppen som er såpass skrøpelig at de bor på sykehjem har høy dødelighet. Mange har andre sykdommer og eventuelt demens. Disse har en høy dødelighet. Dersom gamle folk får dette så ser det ut til at prognosen er svært alvorlig.

Han peker på at det understreker viktigheten av tiltakene Norge gjør, og at man må passe på at man ikke besøker folk på sykehjem.

– De gamle bør helst ikke bli smittet av dette.

Wyller peker på at bare sju av de eldre som var smittet var uten symptomer – og at andelen yngre uten symptomer nok er annerledes og flere.

– De har nok hatt personale som har kommet på jobb på flere institusjoner som antakelig har hatt lite symptomer. Men dette skjedde i starten av pandemien, da sikkert mange var mindre oppmerksomme på mulige Covid-19-symptomer. Forhåpentligvis vil mange flere holde seg hjemme fra jobb i eldreomsorgen hvis de får slike symptomer nå når vi vet mer om sykdommen.

–Vi vet ikke hvor skrøpelige pasientene i denne institusjonen var, eller hvor mange leveår som gikk tapt, sier Wyller og peker på at man ikke kan se situasjonen isolert fra annen sykdom.

– Snittalder på 83
– De som ble bekreftet smittet hadde snittalder på 83 år, med en spredning på 51 – 100. Sannsynligvis var de preget av kronisk sykdom og mange av dem ville nok hatt en relativt begrenset gjenstående levetid uansett. Samtidig kunne sannsynligvis noen ha hatt mange gode år igjen. Man bør ha dette med i perspektivet.

Alvorlig i Sverige
Torsdag ble det klart at  spredningen er stor i svenske sykehjem.

SVT melder torsdag at det er over 400 smittetilfeller i eldreboliger i Stockholms län.
Svenska Dagbladet skriver at det fredag avholdes krisemøte om smittesituasjonen på eldrehjem i Stockholm.

– Torsdag ble det kjent at det har oppstått stor grad av spredning på pleiehjem flere steder i Sverige. Hva tenker du om det?

– Dette bekrefter nok det samme som undersøkelsen fra USA også viser: Potensialet for spredning er stort når smitten først kommer inn i slike institusjoner. Vi må dessverre forvente at det kan komme liknende tilfeller også i Norge, sier Wyller.

Powered by Labrador CMS