Antallet forskningsstudier som inkluderer data om kjønn har økt betydelig det siste tiåret, men fremdeles er det utilstrekkelig rapportering av data fordelt på sosialt og biologisk kjønn, ifølge Nature. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Anerkjent tidsskrift tar grep for å sikre kjønnsbalanse i forskningen

Antallet forskningsstudier som inkluderer data om kjønn har økt betydelig det siste tiåret, men fremdeles mangler data fordelt på sosialt og biologisk kjønn, ifølge tidsskriftet Nature. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det anerkjente tidsskriftet Nature hever standarden for rapportering av data om biologisk og sosialt kjønn i forskningen.

Forskere som sender inn artikler vil bli bedt om å oppgi om og hvordan biologisk og sosialt kjønn ble vurdert i studiedesignet. 

– Det er behov for et bredt fokus på biologisk og sosialt kjønn innen medisin og helsefaglig forskning, sier Jeanette H.Magnus.  Foto: Privat

Om forskningsfunn i studier gjelder bare ett kjønn eller begge, bør noteres i tittelen og/eller sammendraget, ifølge Nature.

– Når et så høyprofilert tidsskrift som Nature går ut og sier at dette er viktig, dette vil vi håndheve og kjøre frem enda tydeligere enn før, så har det stor betydning, sier Jeanette H. Magnus, «associate editor» i tidsskriftet Biology of sex differences og leder for Senter for global helse ved Det medisinske fakultet ved UiO. 

Utilstrekkelig 

I 2020 kunngjorde EU-kommisjonen at mottakere av forskningsstipend måtte inkludere analyser av biologisk og sosialt kjønn i studiedesignet. 

Dette innebar blant annet oppdeling av data etter kjønn når man undersøker celler, og vurdere hvordan en teknologi potensielt kan bidra til å opprettholde kjønnsstereotypier.

I pressemeldingen skriver tidsskriftet at antallet forskningsstudier som inkluderer slike data har økt betydelig det siste tiåret, men at det fremdeles er utilstrekkelig rapportering av data fordelt på sosialt og biologisk kjønn. 

– Det er usedvanlig viktig å være klar over at konseptene biologisk og sosialt kjønn har en særegen betydning for all type forskning, sier Magnus til Dagens Medisin.

Persontilpasset medisin

– Jeg forstår det som at de kommer til å være mye strengere med tanke på å sikre at resultatene som kommer fra både eksperimentelle studier på biologisk materiale, samt fra kliniske studier, faktisk kan sies å gjelde begge kjønn, og at man ikke bare ekstrapolerer funn.

Magnus trekker frem målet om persontilpasset medisin og sier at for å lykkes med det, må man kunne stole på forskningsresultatene og at kjønn blir tatt hensyn til. 

– Dette er noe som jeg personlig har vært engasjert i, jobbet for og vært en stemme for i snart tretti år. Derfor synes jeg at det er veldig morsomt at et tidsskrift som Nature nå faktisk kommer så tydelig på banen, og jeg håper virkelig at utvalget som jobber med den nye utredningen om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv faktisk biter seg merke i dette.

Solberg-regjeringen nedsatte i fjor et eget kvinnehelseutvalg, som har fått i oppgave å levere en NOU om temaet innen 8. mars 2023.

Magnus understreker at det ikke bare er snakk om sykdommer som særlig rammer kvinner, men at fokus på både menn og kvinner er avgjørende for å oppnå best mulig medisinsk behandling. 

– Det er behov for et bredt fokus på biologisk og sosialt kjønn innen medisin og helsefaglig forskning, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS