Venstres leder Guri Melby stilte spørsmål om det er bemanningsproblemer eller færre fødsler som er årsaken til nedleggelsen.
Venstres leder Guri Melby stilte spørsmål om det er bemanningsproblemer eller færre fødsler som er årsaken til nedleggelsen.

Guri Melby (V) stilte spørsmål om ABC-klinikken til helseministeren

Melby mener at OUS-ledelsen har kommunisert at årsaken både er jordmormangel og færre fødsler.

Publisert Sist oppdatert

I et skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ba Melby om svar på hva som er årsaken til kuttet i fødselsomsorgen i Oslo gjennom nedleggingen av ABC-enheten.

Hun spurte også om stengingen av ABC bidratt til å forbedre eller forverre bemanningssituasjonen ved Oslos fødeavdelinger.

ABC-enheten ved Oslo universitetssykehus stengte 4. mars.

Melby mener at OUS-ledelsen har kommunisert at årsaken er jordmormangel, men også at det færre fødsler, noe som har ført til at behovet for fødestuer har gått ned.

Etter at ABC-enheten ble stengt, har 14 av de 19 jordmødrene som jobbet der, sagt opp sine stillinger, ifølge Melbys skriftlige spørsmål.

Flere av jordmødrene ved ABC gikk i januar ut og sa at de starter en privat fødeklinikk.

Skyldes både bemanning og færre fødsler

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) svarer at helseforetakene har en krevende jobb med å sørge for tilstrekkelig bemanning av fødeavdelingene.

– Jeg har tillit til at det blir gjort gode vurderinger lokalt knyttet til dette, skriver Kjerkol i sitt svar.

Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet svar fra Helse Sør-Øst RHF som Kjerkol gjengir.

I svaret skriver Helse Sør-Øst at OUS har vanskeligheter med rekruttering av jordmødre og har flere ubesatte jordmorstillinger.

Jordmødrene fra ABC-enheten som ikke har sluttet, er omplassert til andre enheter i fødeavdelingen etter dialog om hvor de kunne tenke seg å jobbe.

I tillegg var antallet fødsler i 2022 betydelig lavere enn tidligere år, og utviklingen ser ut til å fortsette også i 2023. Derfor har fødeavdelingen tilpasset ressursbruken til forventet antall fødsler, opplyser Helse Sør-Øst.

Det er gjennomført risikovurderinger der forskjellige modeller ble vurdert, og kom frem til at stenging av ABC-enheten var alternativet som berørte færrest av de fødende. Det var også den løsningen som gjorde det mulig å opprettholde generell beredskap for alle fødende.

Samtidig startet fødeavdelingen et prosjekt for å tilpasse driften for å sikre at brukerne tilbys differensiert fødselsomsorg i de gjenværende fødeenhetene, ifølge Helse Sør-Øst.

Powered by Labrador CMS