PENDLER: De administrerende direktørene Cecilie Daae (Helse Nord), Anita Schumacher (UNN), Hulda Gunnlaugsdottir (Helgelandssykehuset) og Siri Tau Ursin (Finnmarkssykehuset).
Foto: Vidar Sandnes/Anne Grete Storvik/Sondre Skjelvik//Torgrim Hermansen Halvari

Helsetopper i transitt

Bortsett fra direktør ved Nordlandssykehuset, som nå blir pensjonist, bor ingen av toppsjefene i Helse-Nord-Norge i regionen.   

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge består av Helse Nord RHF og fire helseforetak: Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF.

Bortsett fra Nordlandssykehuset HF, som per i dag leter etter ny direktør som skal ta over for Paul Martin Strand, bor ingen av helsetoppsjefene selv i Nord-Norge.

Pendler mellom nord og sør

  • Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, er folkeregistrert i Oslo.
  • Administrerende direktør ved UNN, Anita Schumacher, er folkeregistrert i Holmestrand.
  • Administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, er folkeregistrert i Oslo.
  • Administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, er folkeregistrert i Tau i Rogaland.

Dagens Medisin har spurt helsetoppene i nord om følgende:

– Hva er årsaken til at nesten ingen av helsetoppene i nord, bor i nord, tror du?

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF:

– Jeg tror dette er sammensatt og akkurat her og nå litt tilfeldig også. Det så annerledes ut bare få år tilbake. Et tema som er høyt på vår agenda er talent- og lederutvikling i vår region. Dette for å sikre god lederrekruttering på sikt. Vi ser at vi har få søkere til våre toppstillinger. Det er uheldig og vanskelig å forstå med alle de flotte mulighetene og viktige utfordringene vi har her nord. Vi jobber systematisk med rekruttering.

Anita Schumacher, administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN):

– Jeg kan ikke uttale meg på vegne av de andre sykehusdirektørene. For min egen del handler det om at jeg fikk tilbud om en svært spennende jobb som jeg hadde lyst på. Jeg har røtter på farssiden fra Nord-Norge – uten at jeg nå har familie eller nettverk i nord. Jeg har kanskje derfor også hatt en viss dragning mot nord. Det ble lagt til rette for at jeg kunne ta denne stillingen og fortsatt ha et familieliv med en familie på Østlandet. Jeg er glad for at jeg takket ja til jobben, og syns det fungerer fint med å være litt i nord og litt i sør.

Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF:

– Jeg kan kun svare for meg selv. Jeg eier en gård på mitt hjemsted som innebærer at jeg har forpliktelser knyttet til den. Min mann bor også der.

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF:

– Det ønsker jeg ikke å spekulere i.

– Hvor mye tid tilbringer du i regionen?

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF:

Jeg trives og synes selv jeg er privilegert som kan få det beste med meg både fra sør og nord Anita Schumacher

– Jeg begynte i januar rett før koronapandemien kom i mars 2020. Det betyr at jeg i realiteten enda ikke har etablert en ordinær rytme med tilstedeværelse fordi det har vært både reiserestriksjoner, lange perioder med hjemmekontor osv. Men min plan er jo å tilbringe mye tid i regionen. Samtidig er det også mye møteaktivitet nasjonalt i Oslo hvor det er viktig for regionen at jeg deltar.

Anita Schumacher, administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN):

– Jeg har kjøpt leilighet i Tromsø og tilbringer hverdagene her. – Jeg reiser sørover i mange av årets helger og høytider som jeg tilbringer sammen med samboer og øvrig familie.   Vi har også helger sammen i nord når det passer.

Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF:

– Veldig mye, jeg kan i henhold til avtalen min pendle så ofte jeg vil, men jeg reiser sjelden hjem. Totalt har det kanskje blitt en reise i måneden siden jeg tiltrådte.

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF:

– Størstepart av året.

– Har du vurdert å flytte nordover? Hvorfor/hvorfor ikke?

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF:

– Jeg har ikke vurdert å flytte nordover med hele min familie bosatt på Østlandet. Samtidig har jeg mann med bosted i Bodø og feriested i Steigen så vi bruker mye tid, også fritid, i nord.

Anita Schumacher, administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN):

– Som det fremgår av ovenstående bor jeg to steder og tilbringer mest tid i nord.  Det har ikke vært et tema for øvrig familie å flytte nordover. Jeg synes vi har funnet en god løsning med dagens ordning. Den har fungert godt i tre år. Jeg trives og synes selv jeg er privilegert som kan få det beste med meg både fra sør og nord.

Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF:

– Se svar på første spørsmål

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF:

– Nei, jeg har familie i Oslo.

– Ser du selv noen ulemper med å være toppsjef for et HF i en region du selv ikke har tilhørighet til?

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF:

– Jeg ser både fordeler og ulemper ved å være leder for Helse Nord RHF i en region jeg selv ikke har tilhørighet til, forstått da som oppvekst og familie i nord. Ulempen er selvsagt at det tar tid å forstå det særegne ved vår region og hva det betyr for helsesystemutvikling. Det er for eksempel utfordrende å sikre likeverdige helsetjenester til en befolkning som er 9 prosent av totalen i Norge men befinner seg på 45 prosent av landarealet inkludert Svalbard. Det å få tilstrekkelig kunnskap og forståelse for både historikk og kultur, samt å bygge gode regionale og lokale nettverk tar jo også tid. Samtidig er det en stor fordel å ha et godt nettverk nasjonalt. Det er en styrke for arbeidet regionalt. Jeg har heller ingen bindinger noen steder i nord. Det ser jeg på som en fordel, all den tid det stadig i debatter brukes argumenter om f.eks. geografisk tilhørighet.

Anita Schumacher, administrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN):

– Hva er tilhørighet? Hele min farsslekt kommer fra Finnmark. Selv om min far reiste sørover som 20-åring og øvrig familie også nå er bosatt sørpå, har jeg sterke bindinger til nord. Jeg er blitt glad i nordnorsk natur, kultur og ikke minst, folket. Selv ser jeg ikke store ulemper med å pendle mellom to landsdeler. Det er blitt ganske vanlig både for ledere og arbeidstakere i dag.

Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset HF:

– Nei, det viktig at en gjør seg godt kjent med regionen der en arbeider, for eksempel når det gjelder demografi, geografi, næringsliv og hva annet som opptar innbyggerne i regionen som en arbeider i. I tillegg er det en fordel at en kan være til stede i regionen mer en kun i arbeidsuka.

Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset HF:

– Jeg føler faktisk en sterk tilhørighet selv om jeg ikke bor her, men jeg ser at andre kan ha en annen oppfatning.

Paul Martin Strand, avtroppende administrerende direktør i Nordlandssykehuset har ikke besvart henvendelsen fra Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS