– Pasientene behandles på laveste effektive omsorgsnivå, uavhengig av hvilket helseforetak de befinner seg i. Disse vurderingene gjør helsepersonell i regionen hver eneste dag basert på pasientens helsetilstand, sier Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø. Foto: Privat

Kommuneoverlege: – Er utredningen en skinnprosess?

Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi, håper helseministeren har tatt innvendingene fra fagfolkene til etterretning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Det er positivt at Høie nå vil utrede konsekvenser og risiko ved å innlemme Finnmarkssykehuset HF i UNN HF, og at han synliggjør at det er en rent politisk beslutning. Jeg oppfatter, ut ifra det han sier, at fagmiljøenes innvendinger har blitt lagt merke til, og at han antakelig har tatt innvendingene til etterretning. Han er nemlig noe uklar.

– Skinnprosess?
Det sier Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø, til Dagens Medisin.
– Det virker som at sammenslåingen skal skje uansett, men at han er mer fleksibel på tidspunktet for sammenslåing. Jeg er veldig usikker på om jeg har oppfattet ham riktig. I så fall stiller jeg fortsatt spørsmål ved om utredningen er en skinnprosess.
Les mer: Dette sier helseministeren om bakgrunnen for sammenslåingen av sykhusene i nord

Avstand svekker, som kjent, tjenestene til mottakerne Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi

– «En positiv utvikling av helsetjenesten i Finnmark og en styrking av UNN» er gode intensjoner, mener Mehmi.

Rekrutteringsutfordringer i Tromsø og Finnmark
Men hun peker på at fagmiljøene i Troms og Finnmark er uenige med Høie i at en sammenslåing vil føre til en slik utvikling.

– UNN har utfordringer med rekruttering selv, med arbeidsmiljø, økonomi og å holde fokus på å være universitets- og regionsykehus. Finnmarkssykehuset har også rekrutteringsutfordringer, men har iverksatt gode tiltak for å både rekruttere og stabilisere. Blant annet er Finnmarksmodellen, hvor medisinstudentene tar deler av utdannelsen i Finnmark, svært interessant, sier hun.
– Finnmarkssykehuset er gode på lokalsykehusfunksjoner og desentraliserte helsetjenester ut til der hvor pasientene befinner seg. Dette er vidt forskjellig fra de funksjonene UNN HF trenger å fokusere på i dag, sier hun og legger til at hun mener at «UNN HF vil bli strukket i alle retninger».

– I økende grad vil de da måtte fungere som lokalsykehus primært, heller enn å ivareta sentraliserte spesialistoppgaver på region-nivå, som er det vi trenger dem til. En sammenslåing vil også gjøre UNN HF ytterligere kompleks og utfordrende å lede, og vil kreve en betydelig utvidelse av administrative- og ledelsesressurser.

– Jeg mener det vil være mer fornuftig å la nåværende helseforetak få fortsette med det de er gode på.

Mehmi mener også at det verken er riktig eller ønskelig at en sammenslåing vil lette samarbeidet mellom helseforetakene, og gi pasientene i Finnmark lettere tilgang til UNN.

– Helsepersonell tenker ikke over at sykehuset i Tromsø tilhører et annet helseforetak når vi hver dag behandler pasienter.
– Pasientene behandles på laveste effektive omsorgsnivå, uavhengig av hvilket helseforetak de befinner seg i. Noen ganger er det hos fastlegen eller på sykestua, noen ganger er det ved lokalsykehuset, og noen ganger er det på universitetssykehuset. Disse vurderingene gjør helsepersonell i regionen hver eneste dag basert på pasientens helsetilstand.

– Vil bli mindre attraktivt å jobbe for UNN
Og rekrutteringen vil heller ikke bedres verken i Troms eller Finnmark, mener hun:

– Heller motsatt. Organisasjonen vil bli uoversiktlig, det vil være økende utfordringer med å bli hørt av toppledelsen fordi den blir for langt unna, og ambuleringsveien vil bli lenger. Det vil heller gjøre det nye UNN HF mindre attraktivt å jobbe i.

– Avstand svekker, som kjent, tjenestene til mottakerne. Det være seg om det er avstand til ledelse, ansatte, eller fra helseforetak til befolkning.

Powered by Labrador CMS