"POLITISK MÅL": Dagens Medisin møtte torsdag Bent Høie da han holdt tale til sykehuslederne på en konferanse i Oslo. På spørsmål om hvordan han ser for seg prosessen om sammenslåing av sykehusene i nord, svarer han at det er en politisk beslutning og et politisk mål at dette skal gjennomføres. Foto: Vidar Sandnes

Helseministeren om sammenslåing: – Berører ikke sykehusstrukturen i Finnmark

– Det er vår politiske mening at det å koble Finnmarkssykehuset og klinikkene der tettere til UNN, vil bidra til rekruttering i den desentraliserte strukturen, sier Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I forhandlingene i regjeringsplattformen ble det bestemt at Finnmarkssykehuset HF skal legges under Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Helse Nord får i oppdrag å utrede dette – en melding som kom etter at beslutningen var tatt.

Jeg forstår at det kom overraskende, når man får det presentert slik Helseminister Bent Høie (H)

«Vil være fornuftig å slå sammen»
Til Dagens Medisin sier nå helseminister Bent Høie det er en klar politisk intensjon og en klar målsetting om at en sammenslåing skal skje.

– Det er besluttet, og du har understreket at dette er bestemt. Så kommer det frem at det skal utredes. Kan du forklare?

– Det er to ulike beslutningsnivåer her. I regjeringsplattformen ligger det en politisk beslutning, med en politisk intensjon om å slå sammen de to helseforetakene, sier Høie til Dagens Medisin.
–  Så er det helt klart at dette skal skje på bakgrunn av en utredning og en prosess der konsekvenser og risiko blir vurdert. Og der selvfølgelig de som er berørt, ansatte og tillitsvalgte, skal ha medvirkning. Det er årsaken til at jeg reiser opp dit den 12. februar, der jeg skal lytte til ansatte og ledelse ved begge sykehusene. Jeg ønsker å høre om hvilke problemstillinger de mener er vesentlig at et slikt utredningsoppdrag belyser.

– Sier du at beslutningen hogd i stein, uavhengig av om utredningen skulle vise at en sammenslåing ikke er hensiktsmessig?

– Vi utreder fordi vi skal ha et godt beslutningsgrunnlag. Men politisk er utgangspunktet at vi mener det vil være fornuftig å slå sammen disse to helseforetakene, svarer Høie.

– Vi må ha kunnskapsgrunnlag og det første vedtaket som skjer på foretaksmøtet i Helse Nord, vil handle om utredningen. Så skal saken tilbake til meg etter utredning. Og da tar vi stilling.

– Hva skjer dersom Helse Nord fraråder sammenslåing?

– Jeg må da forholde meg til utredningen. Dette vil også være en diskusjon mellom regjeringspartnerne. Men vår målsetting og intensjon er at det skal skje. Men det skal skje på en god måte og til et godt tidspunkt slik at vi er sikre på at dette nettopp bidrar til det som er ønskelig: En positiv utvikling av helsetjenesten i Finnmark og en styrking av UNN.

– Kan ikke sammenlignes med Oslo-utbygging
– Man har brukt mange millioner - og mange år - på å utrede sykehusstrukturen i Oslo. Ser du at folk kan reagere på at sykehusstrukturen i nord endres med et pennestrøk over et par linjer i Granavolden-plattformen?

– Det kan brukes som et argument men det er ikke det samme; Dette berører ikke sykehusstrukturen i Finnmark. En av årsakene til at vi kan si det, er at det ikke er noen usikkerhet rundt sykehusstrukturen i Finnmark nå, sier han, og viser til det nye sykehuset i Kirkenes, beslutningen om nytt Hammerfest-sykehus, Klinikk Alta og Samisk helsepark.

Høie har tidligere sagt til Dagens Medisin at sammenslåing av de to helseforetakene ikke rokker ved planene om bygging av nytt sykehus i Hammerfest. Det står han fast ved:

– Dette er nettopp på bakgrunn av at man har lagt en desentralisert helsetjeneste i Finnmark, og da er det slik at nå er alle bygningene på vei, og innholdet planlegges. Vi kan ikke stikke under stol at Helse Finnmark har utfordringer på rekrutteringssiden. Da er det vår politiske mening at det å koble Finnmarkssykehuset og klinikkene der tettere til UNN nettopp vil bidra til rekruttering i den desentrale strukturen.

Som Dagens Medisin har skrevet, har både ledere og øvrige ansatte ved de to sykehusene gitt uttrykk for at de er sjokkert over beslutningen.

– Jeg ser på dette som en neglisjering av ansatte, sa overlegeforeningens tillitsvalgte Arnt Ragnvald Johannessen ved Finnmarkssykehuset til Dagens Medisin nylig.

Les mer her: – Vi er fortvilte alle sammen

– Hvorfor tror du dette vekker så sterke reaksjoner, både ved UNN og Finnmarkssykehuset?

– Jeg forstår at det kom overraskende, når man får det presentert slik. Det er en politisk beslutning. Arbeidet og utredningen skal starte nå.
Akuttlederne ved begge sykehusene, mener det ikke finnes medisinske argumenter for å slå sammen sykehuset, og sier det hele er et resultat av ønsket om å oppnå kortsiktige partipolitiske gevinster.

Dette avviser Høie:

– Beslutningen er blitt omtalt som et resultat av politisk hestehandel?

– Det er det ikke fordi dette er noe de fire regjeringspartiene har vært enig om, og har diskutert med noen av våre lokale politikere i Finnmark, sier Høie til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS