Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Helseminister Bent Høie (H) vil be Helse Nord om å utrede saken der Finnmarkssykehuset HF er besluttet lagt under UNN. Foto: Vidar Sandnes

Helse Nord skal utrede sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN

– Berørte samarbeidspartnere og ansatte skal bli hørt, lover helseminister Bent Høie (H).

Publisert: 2019-01-29 — 15.17

Beslutningen i regjeringsplattformen om at Finnmarkssykehuset skal legges under Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) kom som en stor overraskelse på både ledelse og ansatte i de to helseregionene, og ved begge sykehusene.

Helseminister Bent Høie (H) sa nylig til Dagens Medisin at sammenslåing er besluttet – og at dette ville gjennomføres.

Dagens Medisin ba Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) svare på om planen om å legge Finnmarkssykehuset under UNN, er å regne som en virksomhetsoverdragelse – og om dette da ikke skal utredes og drøftes.

Helseministeren drar nordover
Nå svarer departementet at Helse Nord vil få i oppdrag å utrede dette:

– Helse Nord vil få oppdrag om å utrede en sammenslåing før det gjøres vedtak om når sammenslåingen skal skje. Helseministeren vil først møte de tillitsvalgte og ledelsen på UNN og i Finnmarksykehuset den 12. Februar, heter det fra departementet.

– Etter dette vil det bli avhold et foretaksmøte i Helse Nord der utredningsoppdraget vil bli gitt. I denne prosessen vil både de ansattes rettigheter bli ivaretatt og berørte samarbeidspartnere hørt.

– Dette arbeidet skal gjennomføres før det blir fattet vedtak om sammenslåing, heter det fra HOD.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Leder 31.01.2019 16.40.15

  Legene i Finnmark tjener alt for mye mer enn alle andre i landet, ikke snakk om andre fordeler som Finnmarks permisjon, mindre skatt osv. Hver pasient som får behandling i Alta for eksempel av en ambulerende spesialist fra Hammerfest sykehus koster staten 3- 5 ganger mer for samme behandling. Pasientene er mindre viktig enn økonomi til ''fagfolk'' . UNN, selvfølgelig ikke ønsker sammenslåing av Finnmark og Troms fordi dette betyr mer ansvar og problemer . Oppsummering: Befolkningen i Finnmark fortjener bedre helsetilbud, UNN må ta ansvar som et region/universitet sykehus som har bedre kontroll for kvalitet og økonomi. pasientene først!

 • irene Ojala 31.01.2019 10.54.00

  Siden 2017 har vi i Pasientfokus arbeidet for en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Partiet Høyre og AP har stemt dette ned i Stortinget. Senest i desember 2017. Ap og Høyre har vært som siamesiske tvillinger i sin motstand mot kunnskap som skulle sikret pasientene i Alta-regjonens rettigheter i henhold til de fire helselovene vi har i Norge. Det finnes ingen unntak i lovene. Et sykehus er til for pasientene – ikke for friske arbeidere. Først når det gjennomføres en uhildet konsekvensutredning hvor pasientenes utfordringer blir belyst – gjøres det en etisk riktig vurdering av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Det er derfor underlig å se at først når fagforeninger presser på for en konsekvensutredning – våkner Helseminister Bent Høie. Det varsler ikke godt for pasientene i Vest-Finnmark. Med vennlig hilsen Irene Ojala, Pasientfokus

 • Bråk avler bråk (fastlege SRH) 29.01.2019 19.29.25

  Både Helse Nord-styret og UNNs styreleder ble kritisert i en PwC-rapport om håndteringen av en konflikt i Bodø som endte med at UNN-direktøren trakk seg. Konflikten endte med at T.Ingebrigtsen i febr.2018 sa opp sin stilling og fratrådte med umiddelbar virkning. Det samme gjorde styrelederen og nestlederen i UNN-styret. I rapporten fra PwC pekes det ikke minst på mangelen på dialog mellom admin. i Helse Nord og UNN, noe som skaper interne konflikter og får Helse Nord til utad å framstå som splittet. Styreleder UNN, kommandør av St.O. Orden, Ansgar Gabrielsen (H) fra Oslo er godt kjent med uroen om tidligere direktør Ingebrigtsen, og PCI-striden rettet mot Helse Nord. Skrev boken Brev til en minister; historier om psykisk helse og rus. Han drev egen rådgivningsvirksomhet, men vet ikke at mer enn én time til sykehus kan gjøre fødselen farlig for mor. Skjer repetitve ganger i Helse Nord, tross kone fra Nord-Norge. Ansatt av styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF iflg. helse-nord.no

 • Lege 29.01.2019 15.55.44

  Først ta en avgjørelse, så bestemme seg, deretter utrede hva en skal bestemme. De ansatte vil få beskjed om at de er hørt når sammenslålingen er et faktum. Demoktrati a.m Høie.

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 29.01.2019 17.57.32

  Hva med pasientstemmene i alt dette? Historiene fra Nord er mange, og kan eksemplifisere pasientfjern ledelse. Nå skal det utredes om slik ledelse skal blir fjernere. Tillitsvalgte har fått sin stemme, men Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) opplyser at de ikke kan kommentere enkeltsaker senest i desember 2018. Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke skriver i en e-post til NRK at GMP (pasientreiser) må samhandle bedre med NPG (UNN). TAXI er uansett uaktuelt. Mads Gilbert finner vi helikopter. HOD skal starte en «gjennomgang av regelverket» for pasientreiser i NORD på skrivebordet i HOD. Flertallsregjeringen trumfer naturligvis SP's fastlege Kjersti Toppe nå, så på pasientenens vegne må en selv sjekke brukerfaringer fra valide kilder - STEMMEN fra grasrota er usminket og på frodig dialekt, sjekk denne: http://www.settnordfra.no/2017/06/billigste-reisemate-pasientreiser

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!