VIKTIG JOBB: - For å nå målene trenger vi en leder som vil og som tør, sier Lena Nymo Helli, styreleder i Finnmarkssykehuset, og legger ikke skjul på at hun håper å se personer med kjennskap til landsdelen på søkerlista.  Foto: Eirik Palm/Finnmarkssykehuset

VIKTIG JOBB: - For å nå målene trenger vi en leder som vil og som tør, sier Lena Nymo Helli, styreleder i Finnmarkssykehuset, og legger ikke skjul på at hun håper å se personer med kjennskap til landsdelen på søkerlista. 

Foto: Eirik Palm/Finnmarkssykehuset

Ønsker seg «kortreiste» søkere til toppjobb i Nord-Norge

I en noe utradisjonell stillingsutlysning fra Finnmarkssykehuset, imøtegås kritikken mot at helsetopper i nord stort sett rekrutteres sørfra.

Rundt nyttår skrev Dagens Medisin at alle helsetoppene i Nord-Norge, på det tidspunktet med ett unntak, var folkeregistrert andre steder i landet og pendler mellom jobb og hjem.

Dette var i forbindelse med at Nordlandssykehuset i lang tid hadde vært på jakt etter ny toppleder.

«Et farevarsel»

– Den politiske signaleffekten av at helsetopper i landsdelen jobber nordsjøturnus, er et farevarsel for arbeidslivet nordpå, uttalte UiT-professor Kjell Arne Røvik til Dagens Medisin.

Og i kjølvannet av dette kom en tidvis opphetet debatt i lokale medier, blant annet i NRK Nordland og Avisa Nordlys .

Helse Nord-direktør Cecilie Daae svarte med kronikken «Søringer i nord- for nord», der hun skrev at «drivkraft, ambisjoner og kompetanse er viktigere enn bosted og «tilhørighet».

Vi har et særlig fokus på å finne riktige kandidater i Nord-Norge. Lena Nymo Helli

Håper å se nordlendinger på søkerlisten

Nordlandssykehuset endte opp med å hente ny administrerende direktør fra Finnmarkssykehuset, og dermed er nå sistnevnte på direktørjakt.

Nå er stillingen lyst ut, og styreleder Lena Nymo Helli legger ikke skjul på at hun håper nordnorske kandidater vil være å finne blant søkerne til stillingen, der kjennskap til landsdelen, både knyttet til utfordringer og muligheter, pekes på som en viktig egenskap.

 
– Vi jobber så fort vi mener vi kan, men det skal også være den riktige. Og vi har et særlig fokus på å finne riktige kandidater i Nord-Norge, og oppfordrer dem til å melde seg, fastslår Nymo Helli i en nyhetssak på Finnmarkssykehusets nettsider.  

Vil bli mindre avhengige av innleie

Finnmarkssykehuset har lenge vært sårbar når det gjelder stabilisering og rekruttering av fagfolk. Én konsekvens har vært mange fristbrudd innen psykisk helsevern, som Dagens Medisin har belyst i artikkelserien «Fristbruddene i Finnmark».

En viktig arbeidsoppgave for den neste direktøren vil derfor bli å jobbe målrettet med utdanning og utvikling av egne ansatte, samt styrking av arbeidsmiljøet, slik at helseforetaket i fremtiden vil bli mindre avhengig av innleid personell.

I tillegg skal foretaket lede an i bruken av nye arbeidsformer og digital teknologi i pasientbehandlingen, påpekes det.

– Vi vet hvor vi skal, og vi har startet reisen. Men for å nå målene trenger vi en leder som vil og som tør, og som helt ut forstår at dette bare er mulig dersom man får med seg medarbeiderne, oppsummerer styrelederen.

Powered by Labrador CMS