STRUKTURERT: Strukturert risikovurdering, som Brøset Violence Checklist, anbefales ofte som en metode for å vurdere risikoen for fremtidig vold, skriver Roger Almvik m. fl. Illustrasjonsfoto: Getty Images.
STRUKTURERT: Strukturert risikovurdering, som Brøset Violence Checklist, anbefales ofte som en metode for å vurdere risikoen for fremtidig vold, skriver Roger Almvik m. fl. Illustrasjonsfoto: Getty Images.

Feilaktig om Brøset Violence Checklist

Flere studier på effekten av BVC innen somatisk helse inklusive paramedisin er underveis, og foreløpige data er svært lovende.

Publisert Sist oppdatert
Roger Almvik er Dr.Philos, psykiatrisk sykepleier, seniorforsker ved St. Olavs Hospital og 1.amanuensis ved NTNU.
Roger Almvik er Dr.Philos, psykiatrisk sykepleier, seniorforsker ved St. Olavs Hospital og 1.amanuensis ved NTNU.

I ET DEBATTINNLEGG i Dagens Medisin 21.8.23 retter kolleger fra Vestre Viken og Oslo Met prisverdig søkelyset på vold og trusler mot ambulansepersonell, og helt riktig poengterer de at dette er et alvorlig problem. Ikke bare er vold mot tjenestemenn ulovlig, men helt klart et svært alvorlig arbeidsmiljøproblem som kan få store konsekvenser både for offer og utøver.

Talløse studier viser at fysisk vold på arbeidsplassen er et utbredt problem for ansatte i helsevesenet over hele verden, og derfor må det gjøres en innsats for å redusere og forebygge dette alvorlige problemet. Det er all grunn til å tro at problemet er tungt underrapportert noe som kan være et hinder for at gode, evidensbaserte intervensjoner kan benyttes i en svært hektisk og belastende klinisk hverdag.

RISIKOVURDERING. Strukturert risikovurdering anbefales ofte som en metode for å vurdere risikoen for fremtidig vold, og innlemmes ofte i kliniske retningslinjer for å forbedre personalets evne til å forebygge aggressiv eller voldelig pasientatferd mot andre. Det er verdt å merke seg at ingen verktøy for risikovurdering av vold alene gir svaret, men brukt i en kontekst og av dyktige fagfolk kan slike verktøy være avgjørende for å kunne forebygge vold og trusler mot ansatte.

Kolleger fra Vestre Viken og Oslo Met fokuserer i sitt innlegg på et spesifikt verktøy for risikovurdering av voldelig atferd; Brøset Violence Checklist (BVC). Uheldigvis fremsettes feilaktige påstander om BVC og forfatterne beskriver en tolkning av bruken av BVC som lett kan bære galt avsted (feil bruk av et verktøy er sjelden en god idé). Det er godt mulig at ambulansetjenesten trenger egne verktøy i så måte, men akkurat det vet vi faktisk ikke i dag.

Flere studier på effekten av BVC innen somatisk helse inklusive paramedisin er underveis, og foreløpige data er svært lovende.

LOVENDE. BVC brukes i et utall settinger innen helse (og utenfor) i over 20 land, og er videre oversatt til minst 16 språk (Hvidhjelm et al. 2023). For eksempel benyttes verktøyet av flere ambulansetjenester i Stockholm og Melbourne, Australia, og er i ferd med å bli utbredt innen somatisk akutthjelp, særlig i USA. 

Flere studier på effekten av BVC innen somatisk helse inklusive paramedisin er underveis, og foreløpige data er svært lovende: BVC anses som et viktig verktøy i bekjempelsen av vold, aggresjon og trusler og hjelper helsepersonell til å forutse den uønskede atferden for i neste rekke settes i stand til å forebygge/forhindre det samme.

PROSJEKT. Selv om BVC er validert også utenfor den voksenpsykiatriske sektoren, så er det er helt riktig at BVC ikke er validert for en prehospital kontekst. Nettopp derfor har NTNU Gjøvik og sykehuset Innlandet, i samarbeid med St. Olavs Hospital og Karolinska Institutet, satt i gang PhD-prosjektet Prehospital sikkerhet i møte med aggresjonsproblematikk. 

Her ønsker vi å blant annet å tilpasse og teste registreringsskjemaet The Staff Observation Scale -Revised Ambulance (SOAS-RA) samt utforske og beskrive personalets opplevelser av vold og trusler. Prosjektet har også som formål å beskrive kjennetegn ved aggressive hendelser i ambulansetjenesten og å se på alvorlighetsgraden ved slike hendelser.

SAMMENHENG. Videre vil vi undersøke sammenhengen mellom scoring i Brøset Violence Checklist (BVC) og rapporterte hendelser ved hjelp av SOAS-RA. Vårt håp er at begge disse verktøyene kan være viktige komponenter i verktøykassa til ambulansearbeidere og på det måte bidra til en sikrere hverdag for ansatte innen de paramedisinske tjenester.

Det er svært gledelig at også Vestre Viken og Oslo Met ønsker å se nærmere på de utfordringer ansatte har med vold og trusler. Det forskes alt for lite på denne tematikken og det vil være svært naturlig og ønskelig med et samarbeid framover.

Referanse: Short‐term risk assessment in the long term: A scoping review and meta‐analysis of the Brøset Violence Checklist (2023) Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing

Signert: 

Roger Almvik, Dr.Philos, psykiatrisk sykepleier, seniorforsker St. Olavs Hospital og 1.amanuensis, NTNU.

Tom Palmstierna, Psykiater, Professor NTNU, Docent Karolinska Institutet

Dag Frode Kjernlie, Avdelingssjef luftambulanse og medisinsk rådgivende lege for ambulansetjenestenDivisjon prehospitale tjenester, Sykehuset Innlandet HF

Pål Anders Mæhlum, Avdelingssjef for kompetanseavdelingen, Divisjon prehospitale tjenester, Sykehuset Innlandet HF

Knut Anders Brevig, Rådgiver, Divisjon prehospitale tjenester og Divisjon psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS