FASTLEGE-BESØK: KUPPs tredje kampanje i høst handler om behandling av type 2-diabetes. Her var det lege Marianne Aadal ved Gildheim legesenter i Trondheim som våren 2015 fikk besøk av farmakolog og allmennmedisiner Roar Dyrkorn. Foto: Marius Tvinnereim Foto:

Skal oppsøke fastlegene med diabetes-info

Forskrivning av legemidler ved type 2-diabetes er tema for den tredje kampanjen i regi av kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, KUPP.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, KUPP, er uavhengig legemiddelinformasjon gitt ved 15-20 minutters besøk hos fastlege, gjennomført av lege eller kliniske farmasøyt.

KUPP er et samarbeid mellom de klinisk farmakologiske avdelingene og de fire regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS).

Neste uke går kick-off-møtet for den tredje kampanjen av stabelen. Nå er det informasjon om medikamentell behandling av type 2-diabetes som er tema.

Kun få fastleger sier nei til besøk, og de skylder for det meste på det daglige tidspresset. Roar Dyrkorn, prosjektleder for KUPP, allmennmedisiner og farmakolog

Onsdag 22. august møtes farmakologer og farmasøyter for å trene før de besøker fastlegekontorer over hele landet. Så langt har 1500 fastleger fått invitasjon til oppdatering på diabetes.

Bygger på retningslinjer
Etter KUPP-pilotprosjektet på NSAIDs i 2015, er det gjennomført kampanje på riktig antibiotika-bruk. Og i september går altså startskuddet for diabetes-kampanjen.

Kampanjen bygger på de nasjonale retningslinjene for diabetes og skal gi fastlegene oppdatert informasjon om nyere diabetes-legemidler, støtte ved valg av blodsukkersenkende behandling og tips om oppfølging av denne pasientgruppen.

Vil ha nasjonal dekning
KUPP er i Legemiddelmeldingen vurdert utvidet til hele landet. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget tre millioner kroner til KUPP.

Målet er to kampanjer i året og besøk hos alle legekontorer som ønsker det. Foreløpig strekker ikke midlene helt til, ifølge prosjektleder for KUPP, klinisk farmakolog og allmennmedisiner Roar Dyrkorn.

– I høst skal vi besøke alle helseregioner og så mange vi klarer, og jeg vil tro vi klarer å nå cirka halvpartene av fastlegene, sier Dyrkorn til Dagens Medisin og legger til:

– Vi når flere og flere fordi vi har fått mer offentlige midler. Målet er å få til en produsentuavhengig faglig oppdateringstjeneste for samtlige fastleger. Foreløpig har vi for lite ressurser til å nå alle, og er spent på om posten på stadsbudsjettet for 2019 blir økt.

Ønsker nytt besøk
KUPP kan vise til gode resultater. For eksempel ble forskrivning av bredspektret antibiotika redusert med 21 prosent hos fastleger som fikk KUPP-besøk, sammenlignet med 12 prosent nedgang i kontrollkommunene.

Ifølge Dyrkorn har 98,5 prosent av fastlegene som deltok i KUPP-kampanjene på riktigere bruk av NSAIDs og riktigere bruk av antibiotika svart at de ønsker nye besøk på andre terapiområder.

– Hvor mange av fastlegene svarer nei på tilbud om besøk, og hva oppgir de som grunn?

– Det er kun få fastleger som sier nei til besøk, og de skylder for det meste på det daglige tidspresset, svarer Dyrkorn.

Powered by Labrador CMS