POSITIVE TILBAKEMELDINGER: Bare et par-tre av de 565 pasientene som var inkludert i studien opplevde det ikke som greit å få spørsmål om økonomi av fastlegen sin. Foto: Colorbox

POSITIVE TILBAKEMELDINGER: Bare et par-tre av de 565 pasientene som var inkludert i studien opplevde det ikke som greit å få spørsmål om økonomi av fastlegen sin.

Foto: Colorbox

Studie: Én av ti fastlegepasienter bekymret seg for økonomien

Drøyt én av ti fastlegepasienter hadde pengebekymringer som førte til helseproblemer, eller helseplager som påvirket økonomien, ifølge norsk studie.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Studien er publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care og ble først omtalt av Forskningsnytt, nyheter fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF).

Åtte fastleger deltok i studien, som pågikk over fire uker våren 2018. Samtlige pasienter som kom til fastlegen sin ble stilt seks spørsmål om privatøkonomi og helseplager. Svarene fra de 565 pasientene var anonymisert, og kun alder og kjønn og svar på spørsmålene ble registrert.

 • 11 prosent av pasientene svarte at de enten bekymringer for privatøkonomien som påvirket helsen deres, eller hadde helseplager som førte til økonomiske bekymringer.
 • Drøyt hver femte pasient i trettiårene svarte at helseplager ga dem økonomiske problemer, og nesten like mange oppga helseproblemer knyttet til økonomi.
 • Særlig utsatt var menn i denne aldersgruppen: 27 prosent av dem som oppsøkte fastlege i studieperioden hadde økonomiske bekymringer som førte til at de fikk helseproblemer.
– Har vi ikke stilt pasientene spørsmål om økonomi før, må vi gjøre det nå, argumenterer fastlege Per-Arne Gjelsvik. 

      
        Foto: Marit Langseth, Fjell-Ljom
– Har vi ikke stilt pasientene spørsmål om økonomi før, må vi gjøre det nå, argumenterer fastlege Per-Arne Gjelsvik.  Foto: Marit Langseth, Fjell-Ljom

– Har vi ikke stilt pasientene spørsmål om økonomi før, må vi gjøre det nå, argumenterer Per-Arne Gjelsvik, fastlege ved Røros legesenter og medforfatter overfor Forskningsnytt.

Gjelsvik er én av fastlegene som deltok i studien og viser til at problemstillingen er enda mer aktuell i dag, med langt flere som er i en vanskelig økonomisk situasjon enn da studien ble gjennomført i 2018.

– Vi vet at økonomiske vansker er negativt for helsa til folk. En person som er søvnløs og sliten vil også være dårligere stilt til å komme tilbake til arbeidslivet, sier han videre.

Førsteforfatter er samfunnsøkonom og seniorforsker Solveig Osborg Ose ved Sintef Helse. Hun sier til Forskningsnytt at kommunene er lovpålagt å gi rådgiving til folk som sliter økonomisk.

– Derfor kan det være like viktig å henvise pasienten til økonomisk veiledning som til en legespesialist.

Solveig Ose ved Sintef sier dette er den første studien i allmennpraksis som har sett på helseproblemer knyttet til økonomiske bekymringer.

      
        Foto: Sintef
Solveig Ose ved Sintef sier dette er den første studien i allmennpraksis som har sett på helseproblemer knyttet til økonomiske bekymringer. Foto: Sintef

Nav var initiativtaker til studien, og medforfatter Arman Vestad var i 2018 prosjektleder i Nav for et nasjonalt prosjekt om personlig økonomi.

– Vi oppdaget at mange som var sykmeldt også hadde økonomiske utfordringer. Derfor ville vi se om legene kunne være en egnet aktør til å avdekke økonomiske bekymringer, slik at Nav kunne sette inn riktige tiltak, sier Vestad.

Bare et par-tre av de 565 pasientene som var inkludert i studien opplevde det vanskelig å få spørsmål om økonomi av fastlegen sin.

I studien forteller fastlegene at det ikke vil være aktuelt å stille slike spørsmål rutinemessig, men Gjelsvik sier til Forskningsnytt at han har fått et nytt verktøy i verktøykassa som han tidligere ikke brukte.

Ifølge Solveig Ose er dette den første studien i allmennpraksis som har sett på helseproblemer knyttet til økonomiske bekymringer.

Powered by Labrador CMS