TROR PÅ FOREBYGGING: Forsker og lege Elise Sverre mener hjertepasienter må følges opp på sykehus og hos fastlegen. - Våre observasjoner tyder på at to av tre hendelser kan forebygges, sier overlegen. Foto: Julie Kalveland

Studie: To av ti hjertepasienter rammet på nytt innen fire år

En studie av over 1000 norske pasienter viser at 21 prosent av hjertepasientene opplevde en ny hjerte-kar-hendelse innen kort tid.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

 – Vi har et stort potensial for å gjøre mer for hjertepasientene, sier konstituert overlege og postdoktor Elise Sverre ved Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og Avdeling for atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Sammen med kolleger har hun forsket på hvordan det har gått med 1127 pasienter som var innlagt ved sykehusene i Drammen eller Tønsberg i årene 2011–2014. Alle pasientene i NOR-COR-studien ble innlagt for akutt hjerteinfarkt eller gjennomgått PCI- eller bypass-operasjon.

I en studie som nylig ble publisert i BMC Cardiovascular Disorders, viser forskerne at drøyt to av ti pasienter får en ny alvorlig hjerte-kar-hendelse innen fire år.

Alvorlige hjerte-kar-hendelser inkluderer hjerterelaterte dødsfall, hjerteinfarkt, hjerneslag eller drypp, innleggelse for hjertesvikt og behov for ny utblokking.

Viktigst å ta statiner

Flertallet av de 240 pasientene ble rammet på nytt fikk hjerteinfarkt. 39 døde i løpet av oppfølgingstiden som følge av hjertesykdommen.

– Den enkeltfaktoren som ga størst risiko for å få nye hjerte-kar-hendelser var å ikke ta statiner, sier Sverre.

Det var imidlertid kun en liten gruppe av pasientene, én av ti, som ikke tok kolesterolsenkende legemidler. Når forskerne ser på sammenhengen mellom risikofaktorer og nye hjerte-kar-hendelser i hele pasientgruppen er usunne levevaner den største risikofaktoren.

– Til sammen kan to av tre hendelser tilskrives usunne levevaner, manglende deltagelse i hjerterehabilitering, symptomer på angst og depresjon, sammen med manglende bruk av statiner, sier Sverre.

– Vi kan ikke si noe direkte om årsakssammenhenger, men våre observasjoner tyder på at to av tre hendelser kan forebygges, sier overlegen.

Røyking er den viktigste enkeltfaktoren, ettersom 80 prosent av pasientene i studien røyker eller har røkt.

– Hele 27 prosent av alle hjerte-kar-hendelsene kan relateres til røyking, forklarer Sverre.

– Må kartlegge medisinbruk

Overlegen mener at funnene bør brukes aktivt av både helsepersonell på sykehus og fastleger.

– Dette er pasienter som kommer på sykehus og blir der i gjennomsnitt i tre dager. Det er varierende hvor mye informasjon de får og hvor mange som får tilbud om hjerterehabilitering med oppfølging som undervisning, fysioterapeut eller psykolog-hjelp. I hovedsak foregår oppfølgingen hos fastlegen, sier Sverre.

– Fastleger og annet helsepersonell som følger opp hjertepasienter bør kartlegge om pasientene tar statiner. Det er viktig å ha kontroll på blodtrykk og kolesterol, men vår studie viser at det er viktigere at pasientene tar statin enn at de når behandlingsmålet for LFL-kolesterol i retningslinjene.

Håper studie bidrar til endring

Det er også viktig å ta opp usunne levevaner med pasientene, mener overlegen.

– Spesielt er det viktig å alltid ta opp røykeslutt og motivere til økt fysisk aktivitet.

Sverre mener det er en stor fordel at studien tar utgangspunkt i norske pasienter som ligner pasientpopulasjonen i daglig klinisk praksis og ikke er utvalgt i en randomisert legemiddelstudie med spesielle utvalgskriterier. Hun tror helsepersonell som følger opp pasientene kan vinne på å vise til studien.

– Vi har visst fra før hvilke faktorer som er viktige, men det er ikke enkelt å endre atferd. Jeg håper at denne studien med data fra Norge kan bidra til ekstra fokus på de risikofaktorene som kan gjøres noe med i møte med pasientene.

Powered by Labrador CMS