VIL HA SVAR: – Vi vil kartlegge hva kvinner synes er viktig, hva de er fornøyde med og hva de ønsker annerledes i oppfølgingen hos fastlegen, gjennom svangerskap og etter fødsel, sier fastlege og NTNU-stipendiat Christine Agdestein (t.v). Her avbildet med Amalie Rodum og hennes nyfødte datter. 

Foto: Håvard Skjellegrind

NTNU-forsker vil kartlegge fastlegers oppfølging av gravide

NTNU og Helse Nord-Trøndelag skal kartlegge kvinners erfaringer med fastlegers svangerskaps- og barselomsorg. – Vi ønsker å tilby god oppfølging, sier fastlege og NTNU-stipendiat Christine Agdestein.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kvinner som har født ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mellom 1. juli og 15. november har nylig fått invitasjon til studien via HelseNorge.no. De får et elektronisk spørreskjema, som tar cirka 10 minutter å fylle ut, og det er anonymt. Det blir sendt ut ny invitasjon til de som har født etter 15. november senere.

Flere ferske mødre får depresjon
Barselkontroll i ukene etter fødsel skjer hos fastlegen, og har fokus på mors fysiske og psykiske helse. Nylig ble det publisert resultater fra en stor studie som viste at hver tredje spedbarnsmor rapporterte høy depresjonssscore under pandemien. Studien avdekket betydelig misnøye med ivaretakelse på barselavdeling og mangelfull oppfølging av spedbarnsmødres psykiske helse. 

– Vi ønsker å tilby god oppfølging. Vi vil kartlegge hva kvinner synes er viktig, hva de er fornøyde med og hva de ønsker annerledes i oppfølgingen hos fastlegen, gjennom svangerskap og etter fødsel, sier Christine Agdestein.

Hun er spesialist i allmennmedisin, fastlege i Steinkjer og stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU, og samarbeider med førsteamanuensis og gynekolog Julie Horn ved Helse Nord-Trøndelag om prosjektet. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Bente Prytz Mjølstad ved NTNU, Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Landsdekkendde studie
Den kommende studiens hovedfokus vil være på hvordan kvinner opplever barselkontrollen hos lege etter fødselen. Fastleger fra hele landet vil også invitere kvinner til å delta i studien, gjennom et landsdekkende allmennmedisinsk forskningsnettverk som heter PraksisNett. Slik kan forskningsprosjektet finne ut om det er forskjeller mellom ulike landsdeler.

 - Invitasjonene sendes ut nå, og vi håper virkelig at mange ønsker å svare, slik at vi får best mulig kunnskap om hva som er viktig for kvinnene. Dette er viktig kvinnehelseforskning, sier Agdestein.

Powered by Labrador CMS