UTVALGET: (fv) Kaveh Rashidi (ALIS-lege og jobber som fastlege i Oslo), Birgit Abelsen (professor ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin), Torstein Sakshaug (spesialist i allmennmedisin, fastlege i Trondheim), Lilly Ann Elvestad (Generalsekretær i FFO), Kjetil Telle (leder og fagdirektør for helsetjenesteforskning ved FHI), Nina Tangnæs Grønvold (kommunedirektør i Fredrikstad) og Tor Iversen (helseøkonom og professor ved UiO).

Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Nytt fastlegeutvalg planlegger hyppige møter utover høsten

Regjeringens «hurtigarbeidende ekspertutvalg» hadde sitt første møte onsdag. På møtet fikk de besøk av Legeforeningen, KS og Oslo kommune.

Tidligere denne måneden satte regjeringen ned et såkalt «hurtigarbeidende ekspertutvalg» som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen.

Nyheten har blitt møtt med kritikk og spørsmål om regjeringen trenerer å gjøre noe med fastlegeordningen. Helse- og omorgsminister Ingvild Kjerkol har på sin side sagt at det skal komme friske midler til ordningen i 2023-budsjettet og at anbefalingene fra det nye utvalget vil bli vurdert i 2024 og fremover.

Per 1. august stod 175.000 nordmenn uten en fast lege. Antallet har økt i rekordfart, fra rundt 120.000 ved regjeringsskiftet i fjor. Flere sentrale aktører har ropt varsku, deriblant Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet og samtlige toppledere ved landets regionale helseforetak.

Aktuelt: Legeforeningen frykter løftebrudd – ber om milliardbeløp

Utvalget skal levere første rapport 1. desember 2022. De endelige vurderingene og anbefalingene skal leveres innen 15. april 2023. 

I gang med arbeidet

I en pause sier Kjetil Elias Telle, leder for ekspertutvalget, til Dagens Medisin at han og utvalget allerede har fått bekreftet sine forventninger til arbeidet.

– Dette blir krevende, veldig spennende og en viktig oppgave. Utvalget har bra og utfyllende kompetanse.

Telle sier det er vanskelig å peke på hva som er mest krevende. Men at det å få besøk av Legeforeningen, KS og Oslo kommune var svært nyttig.

– Nå har vi fått en gjennomgang av deres syn på utfordringsbildet og forslag til tiltak. Det er svært nyttig og oversiktlig for oss.

– Er det andre områder bortsett fra det som står i mandatet som dere vil se på, sett i lys av det KS, Legeforeningen og Oslo kommune har kommet med i dag?

– Mandatet åpner for at vi skal kunne se på andre ting enn det som spesifiseres i mandatet. Det har vi snakket om, men vi har ikke penslet ut noe spesifikt på det så langt. Vi har mye spennende og viktig å ta tak i slik som mandatet er. Det kan være vi ser at det er andre ting vi vil inkludere etter hvert, men så langt er vi ikke kommet i dag.

Les også: Kjerkol vil ikke si om basistilskuddet økes i statsbudsjettet for 2023

Ikke satt økonomiske begrensninger

På spørsmål om utvalget har fått økonomiske rammer eller begrensninger å forholde seg til sier Telle at utvalget ikke har fått det sett bort fra hva som står i mandatet.

– Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) styrer oss gjennom mandatet. Det sier at vi, i tråd med utredningsinstruksen, skal se på økonomiske konsekvenser i tillegg til tiltak vi eventuelt foreslår.

– Det er kort tid til første deadline, hvordan ser høsten ut?

– Vi skal se nærmere på møteplanen og innhold i møtene nå, vi kommer til å ha møter ganske hyppig.

Powered by Labrador CMS