KJENT BILDE: - Det er gledelig at evalueringen tegner et bilde vi er veldig godt kjent med, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Foto: Siri Øverland Eriksen
KJENT BILDE: - Det er gledelig at evalueringen tegner et bilde vi er veldig godt kjent med, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS. Foto: Siri Øverland Eriksen

KS: – Nå slipper vi å bruke tid på å krangle om virkeligheten

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon er fornøyd med den nye evalueringen av fastlegeordningen.  Nå må fastlønnsmodellen utredes videre, mener organisasjonen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

STORO/HELSEDIREKTORATET (Dagens Medisin): – Kommunesektoren opplever at fastlegeordningen er utfordrende. Det er gledelig at evalueringen tegner et bilde vi er veldig godt kjent med, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS om den nye evalueringen av fastlegeordningen som ble presentert onsdag.

– Jeg tenker også at det at vi har fått på plass et kunnskapsgrunnlag som jeg tror alle parter er enige om, gjør at vi slipper å bruke tid på å krangle om virkeligheten. Nå kan vi i fellesskap begynne å lete etter de grepene som skal til for å få dette på beina igjen.

Har tatt ansvar

– Har kommunene et ansvar for dagens problemer?

– Kommunesektoren har etter loven ansvar for å sikre at kommunens innbyggere har tilgang på legetjenester. Men da man etablerte fastlegeordningen valgte man å etablere en slags hybridløsning, med en finansieringsordning som staten håndterer. Kommunesektoren har jo virkelig vist vilje til å bevare ordningen med å spytte inn penger, noe det ikke var meningen med i sin tid.

– Dere har tatt ansvar?

– Det er det ingen tvil om. Det slår også rapporten fast.

Gangsø mener likevel det er en utfordring for kommunene å forholde seg til dagens ordning.

– Det er utfordrende for kommunen å lede en tjeneste som ligger helt på siden av kommunen. Man har valgt at legene skal være privatpraktiserende næringsdrivende, derfor er ikke fastlegeordningen, slik hovedmodellen er, i kommunens styringslinje.

Flere velger fastlønn

– Vi ser at mange kommuner må velge andre løsninger enn næringsdrift, av mange grunner. Vi ser at mange nye unge leger ikke ønsker å kjøpe disse bedriftene. Dermed blir kommunen tvunget til å ansette disse i faste stillinger. Det er nok en modell vi er nødt til å utrede videre, om det skal legges til rette for at det skal bli enklere, sier KS-direktøren.

– Næringsmodell er avhengig av et næringsgrunnlag og veldig mange kommuner er så små at det er et dårlig næringsgrunnlag, og dermed er det ikke attraktivt å kjøpe en bedrift. Da må kommunen ha andre måter å innfri sitt sørge for-ansvar.

– Ønsker KS en annen modell enn næringsdrift for fastlegene?

– Nei, vi ønsker fleksibilitet. Det er bare 43 prosent av norske kommuner som har bare næringsmodell som løsning. 23 prosent har bare fastlønnede leger. Vi må ha fleksibilitet i ordningen slik at kommunene kan ta seg av sitt sørge for-ansvar.

Powered by Labrador CMS