TRE FORSLAG: - Våre forslag forutsetter at regjeringen leverer på egne ambisiøse løfter, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV. Foto: Vidar Sandnes

TRE FORSLAG: - Våre forslag forutsetter at regjeringen leverer på egne ambisiøse løfter, sier Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV.

Foto: Vidar Sandnes

Slik vil SV reparere fastlegekrisen

Onsdag fremmet Marian Hussein, helsepolitisk talsperson for SV, tre forslag for Stortinget hun mener vil bøte på rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene i fastlegeordningen.

SCANDIC FORNEBU (Dagens Medisin): Denne uken har Allmennlegeforeningen sin årlige våruke. Naturlignok var situasjonen i fastlegeordningen tema for den helsepolitiske debatten tirsdag.

Helsepolitikere fra seks partier stilte, og Hussein, som sitter i helse- og omsorgskomiteen for SV, hadde med seg en liste over hva hun mener må endres for å bøte på rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene i fastlegeordningen.

Onsdag fremmet hun følgende forslag for Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Atortinget med en oppdatert og forpliktende handlingsplan for å løse utfordringene i fastlegeordningen. Det må foreslås tiltak for å sikre utdanning, rekruttering og hvordan man skal beholde fastleger på kort og lang sikt.
  • Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som går gjennom oppgavene tildelt fastlegene, og foreslå tiltak for å redusere fastlegenes oppgavebelastning og sikre bedre og mer sammenhengende tjenester for pasientene.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om etableringsregulering av de helprivate allmennlegetjenestene.

– Våre forslag forutsetter at regjeringen leverer på egne ambisiøse løfter. I tillegg til styrket basisordning som de beskriver i Hurdalsplattformen, mener vi det trengs en gjennomgang av selve ordningen. Det er flere strukturelle tiltak som må til og dette arbeidet må startes nå, sier Hussein til Dagens Medisin. 

Våre forslag forutsetter at regjeringen leverer på egne ambisiøse løfter. Marian Hussein

– Alarmerende

Helsedirektoratet la i forrige måned frem den fjerde kvartalsrapporten om handlingsplanen for allmennlegetjenesten. Der står det blant annet at fra første kvartal 2020 til fjerde kvartal 2021 sluttet 513 fastleger, og av dem er halvparten under 50 år og en firedel under 40. Per 1. februar i år sto 150.000 innbyggere uten fast lege.

– Rapporten fra Helsedirektoratet er alarmerende og vi må sette i gang kraftfulle tiltak for å løse krisen vi har i primærhelsetjenesten der fastlegen er grunnmuren i førstelinjen.

Powered by Labrador CMS