Fastlege Tor Magne Lund er frustrert over at det ikke er noe progresjon i forholdene for fastleger. 

Foto: Privat

Fastlege etter 60 timer på jobb: – Regjeringen bare prater, men gjør intet

Frustrert over at det heller ikke i revidert nasjonalbudsjett var satt av penger til å gjøre noe med fastlegeordningen, skrev fastlege Tor Magne Lund et åpent brev til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det var lørdag morgen at fastlege Tor Magne Lund ved Holmenelegene i Asker forfattet det åpne brevet til helseministeren. Han satt da på kontoret for å få ferdig fire barnevernssaker, og to uføresaker.

– Fra mandag til fredag har jeg klokket inn 55 timer på kontoret. Lørdagen i dag blir det nye fem-seks timer. Dermed når jeg mine 60 timer denne uka, skrev han.

Brevet ble delt i den lukkede Facebook-gruppa «Allmennlegeinitativet», som har fem tusen medlemmer. Den slipper kun inn allmennleger.

Lund beskriver arbeidsuka si som utmattende.

– Og når regjeringen bare prater, men gjør intet, er det lite motiverende, skriver han.

LES OGSÅ: Fastleger har fått nok: - Vi tror ikke på det dere sier!

– Fra vondt til verre
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en e-post til Dagens Medisin at fastlegeordningen bare har gått fra vondt til verre.

– Det viser også Tor Magne Lunds beskrivelse av arbeidssituasjonen, skriver hun.

Kjerkol anser det det å styrke allmennlegetjenesten som et av hennes viktigste oppgaver.

Les hele svaret fra Kjerkol lenger ned i saken.

Et hjertesukk

Til Dagens Medisin sier Lund at brevet han skrev, var et hjertesukk over situasjonen.

– Det tippa over for meg da jeg satt der på lørdag morgen, mens det var fint vær ute, sier han.

Lund har vært studentveileder de siste 12 årene, og forteller at han alltid har vist entusiasme og glede over den legekunsten som utøves av fastleger.

Nå begynner imidlertid pipa å få en annen lyd. Han skriver i det åpne brevet:

– Jeg har tre studenter på kontoret de neste fire månedene. Hva skal jeg si til dem... Hold deg for Guds skyld unna fastlegebransjen!

Han etterlyser nå klarere politikk fra regjeringen. Noe handfast.

– Gi rammer der fastleger med mindre effektivitet enn den jeg har, samt legestudenter som ikke har den samme arbeidskapasiteten som meg, ønsker å bli fastlege, gleder seg over faget og arbeidsdagene, sier han.

Han viser til at han selv har 1750 pasienter på sin fastlegeliste. 58 er på venteliste.

– Ikke listelengden som er problemet
Til Dagens Medisin sier han at han hadde 1600 pasienter på sin liste fram til pandemien kom.

– Jeg økte den da, fordi vi satt og tvinna tommeltotter. Uten tanke på at det å redusere den ville være vanskelig, med så mange på ventelistene, sier han.

Han sier videre at det ikke er noe problem å serve 1600 pasienter. Og han tror ikke det å redusere lista vil gjøre så stor forskjell.

– Jeg pleier å si at det er 10 prosent av pasientlista som beslaglegger 90 prosent av tida. Det er ikke listelengden som er problemet, de siste 10 prosentene vil du alltid slite med uansett. Med mindre du reduserer listelengden drastisk.

Ifølge Lund er det ofte pasientene som allerede har vært gjennom spesialisthelsetjenesten, som enten faller gjennom der, eller er kronisk syke som  opptar mest tid.

– Det finnes ikke enkle løsninger på dette, mener han.

Han skriver at det er samvittigheten som driver ham til å jobbe 60-timersuker. Han kunne tenkt seg til å si til Asker kommune at han ønsker å redusere sin egen liste med 750 pasienter. Men det har sine utfordringer.

– Hvem skal ta disse? Hvordan skal geografiske hensyn tas? Hvor traumatisk blir det for de jeg har fulgt fra 2006, dersom disse skal fjernes fra min liste?

Likevel: Dette går utover familielivet hans, og han har fått beskjed på hjemmebane om at det ikke er greit at han må komme seg igjen etter jobb hver kveld, i stedet for å være med dem. 

– Et sammensatt problem
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener som nevnt at Tor Magne Lunds beskrivelse av arbeidssituasjonen viser at fastlegeordningen har gått fra vondt til verre.

På valgdagen i fjor høst, sa Kjerkol til Dagens Medisin:

– Så må vi redde fastlegeordningen. Det haster aller mest.

Dagens Medisin har bedt henne kommentere brevet fra Lund. Vi har også stilt følgende spørsmål:

– Hvorfor tar det tid å «redde» fastlegeordningen? Haster det mindre nå, enn på valgdagen? 

Helseminister Kjerkol skriver til Dagens Medisin:

«Denne krisen har utviklet seg i mer enn ti år. Det er et sammensatt problem som ikke løses enkelt på et halvt år. Det krever at vi tar kraftfulle grep for å sikre gode allmennlegetjenester over hele landet med ei bærekraftig fastlegeordning.

Unge leger etterspør forutsigbare rammevilkår og gode fagmiljøer de kan utvikle seg i. Vi ser på hvordan vi kan bygge videre på det positive ved dagens fastlegeordning samtidig som vi tilpasser den til en ny tid. Jeg kan forsikre om at jeg tar krisen i fastlegeordningen på alvor. I Hurdalsplattformen står det at vi skal styrke basisfinansieringen og få på plass ei bærekraftig fastlegeordning som sikrer gode allmennlegetjenester over hele landet.

Jeg anser det som en av mine viktigste oppgaver å styrke allmennlegetjenesten, slik at vi får stabil legedekning for alle og sikrer rekruttering av unge leger som vil inn i allmennlegetjenesten. Vi må sørge for at vi har en allmennlegetjeneste som er attraktiv for unge leger å gå inn i. Mye har forandret seg siden fastlegeordningen ble innført i 2001. Det er ikke sikkert svaret på morgendagens utfordringer ligger i fortiden.»

Dagens Medisin har mandag ettermiddag sendt oppfølgingsspørsmål til helseministeren:

– Hvor lang tid tar det å løse krisen?

Dagens Medisin har ikke mottatt svar på dette før saken ble publisert.

Powered by Labrador CMS