LIS1: Bård Hoksrud Frp) reagerer på at regjeringen ikke kom med løfte om å øke antall stillinger for lege i spesialisering da revidert statsbudsjett ble lagt fram.

Frp mener regjeringen sviktet om fastleger

Det vakte mye kritikk da regjeringen kuttet antall turnusstillinger for nyutdannede leger i fjor. Stillingene kom ikke tilbake i revidert statsbudsjett.

Publisert Sist oppdatert

Fremskrittspartiet reagerer på at det ikke kom noe løfte fra regjeringen om at antallet stillinger skal økes igjen. Til tross for løfter om å satse på fastlegene, halverte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) antallet fra 62 til 31 da budsjettet ble lagt fram i fjor høst.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud sier han hadde forventet at helseministeren hadde lyttet til fagmiljøene og fastlegeutvalget og sørget for å rette opp kuttet i vår. Men i revidert statsbudsjett ble turnusstillingene ikke omtalt.

– Flaskehals i fastlegekrisen

Mangel på slike stillinger er en av de viktigste flaskehalsene for å få utdannet flere fastleger, påpeker Hoksrud.

– Vi trenger et krafttak for fastlegene, og hovedutfordringen er at det for få leger. Likevel velger Kjerkol å ikke øke antallet, stikk i strid med alle faglige råd og etterspørselen. Vi kan ikke løse fastlegekrisen om vi ikke får flere fastleger, sier han.

Nyutdannede står i kø

Det mangler i dag 400 allmennleger, ifølge Navs bedriftsundersøkelse. Samtidig står over 600 ferdigutdannede leger i kø for å få gjennomført praksisperioden. Stillingene heter LIS1, som står for Lege i spesialisering. Det tilsvarer det som tidligere het turnusstilling. Nyutdannede leger må jobbe ett år i sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten for å fullføre spesialistutdanningen sin.

– Regjeringen nedprioriterer nok en gang fastlegeordningen og svikter over 200.000 nordmenn som ikke har fastlege ved å ikke få på plass nye LIS1-stillinger. Vi vet at mange sykehus og kommuner har planlagt for nye praksisplasser. Frp kommer derfor til å foreslå at antallet LIS1-stillinger økes med 100 i vårt alternative budsjett, sier Hoksrud.

Medisinstudentene skuffet

Norsk medisinstudentforening er også skuffet over at stillingene ikke ble nevnt da regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett.

– Det burde kommet lovnader om flere LIS1-stillinger. Dette er det viktigste tiltaket for å avhjelpe fastlegekrisen, sier leder Erlend Sæther.

Han viser til at stillingene lyses ut om høsten, og at de nyutdannede legene tiltrer i jobben om våren.

– Da er det viktig å kunngjøre så tidlig som mulig at det kommer friske midler i statsbudsjettet i 2024 slik at Helsedirektoratet kan planlegge for det, sier han.

Mål om å øke antallet

Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke svare på hvorfor spesialiseringsstillingene ikke ble nevnt i det reviderte budsjettet. De viser til at det fra i år lyses ut 1120 stillinger årlig, fordelt på to opptak.

– Regjeringen har som målsetting at antallet LIS1-stillinger skal økes, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

– Ekspertutvalget for allmennmedisin har flere forslag knyttet til LIS1 i sin rapport. Departementet arbeider nå med oppfølgningen av rapporten, sier han.

Powered by Labrador CMS