FØLGER MED: Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet sier at departementet vil følge nøye med på utviklingen og effekten av tiltakene som ble lagt frem i fjor.

Foto: Per Corneliussen

HOD om legenes pengekrav: – Vi er kjent med det

– Det er en fagforeningens rolle og rett å stille krav og ha høye ambisjoner. Så må vi politikere vurdere hva som kan og bør innfris, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke om Legeforeningens krav om flere millarder til fastlegeordningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Torsdag omtalte Dagens Medisin en fastlege i Stavanger som har måttet stå lenger i jobben fordi ingen har villet overta ansvaret for fastlegepraksisen hans.

Legeforeningen mener at problemene for fastlegeordningen vedvarer, og vil ha regjeringen til å gi ut tre ganger mer enn de så langt har lovet.

– Det er utfordringer med rekruttering og stabilitet i fastlegeordningen, skriver statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet på e-post til Dagens Medisin.

Forpliktende opptrapping

Bjerke viser til at dette ble dokumentert i evalueringen av fastlegeordningen som ble lagt frem i august 2019. 

Evalueringen ble gjennomført av konsulentselskapene EY og Vista Analyse på oppdrag fra Helsedirektoratet, og viste blant annet at arbeidsbelastningen hadde økt.

– Utfordringsbildet som beskrives der ligger til grunn for handlingsplanen for allmennlegetjenesten, som vi la frem i mai 2020. Handlingsplanen ble lagt frem som en forpliktende opptrappingsplan, skriver Bjerke.

– Hva tenker du om at helsesjefen i Stavanger sier at de sliter med å rekruttere, også til vikar-stillinger?

– Jeg synes det er bekymringsfullt. Jeg merker meg allikevel at Stavanger ikke har hatt problemer før, og at de selv påpeker at det kan være noen særlige forhold som bidrar til utfordringen denne gangen.

Vil følge med

I fjor sa helse- og omsorgsminister Bent Høie at han mente at tiltakene i handlingsplanen som ble lagt frem ville snu utviklingen.

– Vi vil følge nøye med på utviklingen fremover og på effekten av tiltakene i planen. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å følge med. I tillegg skal Helsedirektoratet anskaffe en følge-evaluering av planen. På bakgrunn av dette vil vi vurdere om det er behov for å justere tiltak i handlingsplanen og eventuelt fremme nye for å møte utfordringene, skriver Bjerke.

– Hvordan reagerer du på kravet fra Legeforeningen om flere milliarder til ordningen?

– Jeg/vi er kjent med Legeforeningens krav.

450 millioner mer

Bjerke viser til at det er satt av 450 millioner kroner til å styrke fastlegeordningen i årets statsbudsjett.

– Vil dere gi mer til fastlegeordningen? Hvis ja: hvor mye og når?

– Handlingsplanen ble lagt frem som en forpliktende opptrappingsplan. Over planperioden fram til 2024 vil regjeringen fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett i 2020. I 2021 har regjeringen styrket bevilgningen til tiltak i planen med 450 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett 2020.

– Hva tenker du om at Legeforeningen krever 4,8 milliarder kroner til ordningen?

– Som sagt er vi kjent med Legeforeningens krav. Det er en fagforenings rolle, og rett, å stille krav og ha høye ambisjoner. Så må vi politikere vurdere hva som kan og bør innfris.

Powered by Labrador CMS