Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

GOD STEMNING: Helseminister Bent Høie (H) hilste på legepresident Marit Hermansen før han la frem planen mandag.

Foto: Vidar Sandnes

1,6 milliarder til fastlegeordningen

Regjeringen setter av 1,6 milliarder kroner til å styrke allmennlegetjenesten og fastlegeordningen.

Publisert: 2020-05-11 — 14.10
Denne artikkelen er over to år gammel.


OSLO (Dagens Medisin):  – Dette er en viktig og historisk dag for fastlegeordningen og allmennlegetjenesten, innledet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mandag, da han la frem Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 – 2024.

Det settes av 1,6 milliarder over fire år i handlingsplanen for å styrke fastlegeordningen og allmennlegetjenesten.

Det gis grunntilskudd i to år for de som begynner som fastleger og skal bygge opp sin praksis.

Det innføres også et knekkpunkt som gir bedre finansiering for de første 1000 pasientene for eksisterende praksiser. 

 

Her er andre punkter i planen:

Vil avlaste fastlegene for arbeidsoppgaver som ikke har med pasientbehandling å gjøre. 

Vil forhindre at sykehusene skyver oppgaver over på fastlegene og sørge for bedre arbeidsdeling og samarbeid om pasientene.

Vil styrke basisfinansieringen og modernisere takstsystemet.

Vil øke antallet ALIS-avtaler i kommuner med rekrutteringsproblemer.

Vil tilrettelegge for et hensiktsmessig antall LIS1 stillinger

Vil utvikle bedre måter å organisere legevaktarbeidet på.

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 12.05.2020 16.59.22

  Lege

  MEMO om masse penger vi i praksis ikke så så mye til fra Statsbudsjettet 2020: • Totalt om lag 350 mill. kroner til å styrke og videreutvikle fastlegeordningen. • 190 mill.NOK til nye tiltak som et resultat av forhandlingene om ny statsavtale i juni 2019: – 70 mill. til ny takst som skal stimulere til bedre samhandling mellom fastlegene og sykehusene. – 50 mill. til en tilskuddsordning for næringsdrivende fastleger med mange pasienter på listen som krever mye oppfølging. Tilskuddet skal være enkelt å forvalte og utformes i samarbeid med KS og Legeforeningen!! – 60 mill.NOK til en tilskuddsordning for flere ALIS-avtaler, bremset av komm. egenandel på 20% tilsvarende 12 mill.NOK – 10 mill. til å opprette fem Alis-ktr. i Bodø, Tr.heim, Bergen, Kristiansand Hamar- skal bidra til å rekruttere og legge til rette .. OPPRETTET? og 38 nye turnusstillinger for leger (LIS1-stillinger) til en årlig kostnad på ca 78 mill.Alle stillingene legges til Nord-Norge, lyses ut høsten 2020/ vår 2021??

 • Sven Richard Haugvik 13.05.2020 19.14.03

  Lege

  Grasrota krever en TIDSPLAN straks, dvs. i morgen fordi FLO (fastlegeordningen) er i en pågående KRISE: - NÅR avlaste fastlegene for HVILKE arbeidsoppgaver som ikke har med pasientbehandling å gjøre? - NÅR forhindre at sykehusene skyver oppgaver over på fastlegene og sørge for bedre arbeidsdeling og samarbeid om pasientene? - NÅR styrke basisfinansieringen og modernisere takstsystemet (NORMALTARIFFEN)? - NÅR øke antallet ALIS-avtaler i kommuner med rekrutteringsproblemer? - NÅR tilrettelegge for et hensiktsmessig antall LIS1 stillinger? - NÅR utvikle bedre måter å organisere legevaktarbeidet på? Addendum: og NÅR blir etterslepet i FLOs mangeårige underfinansiering kompensert, krystallklart erkjent av TREPARTSAMERBEIDET i 2018 (protokoll) og delvis i mars 2019 (rapport om utviklingen siden «rapport» som dessverre KS reiste dissens om med den konsekvens at MANDATET i oppdraget fra HOD ikke kunne oppfylles)?

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!