Regjeringen har besluttet å nedsette et ekspertutvalg for å få best mulig kunnskap om hvilke tiltak som på litt lengre sikt vil treffe målrettet og løse utfordringene, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Foto: Julie Kalveland

Setter ned ekspertutvalg for fastlegeordningen

Regjeringen nedsetter et «hurtigarbeidende ekspertutvalg» som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. Peker på statsbudsjettet for 2024 for å løse «de store utfordringene».

– Vi jobber på høygir med løsninger for fastlegeordningen og tar krisen på største alvor. I vår felles helsetjeneste er fastlegeordningen grunnmuren. Allerede i statsbudsjettet for 2023 skal vi ta grep som skal bidra til at alle skal kunne ha en fastlege å gå til, og at yrket igjen blir attraktivt for fagfolkene våre. Samtidig er det behov for å vurdere nærmere hvordan ordningen kan gjøres bærekraftig fremover, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Per 1. august sto 175.000 nordmenn uten en fast lege. Antallet har økt i rekordfart, fra rundt 120.000 ved regjeringsskiftet i fjor.

Flere sentrale aktører har ropt varsku, deriblant Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet og samtlige toppledere ved landets regionale helseforetak.

Regjeringen kommer med grep allerede i 2023, men de store utfordringene løses ikke på ett år og i ett statsbudsjett, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

Les også: Vil flytte ansvaret for fastlegeordningen til de regionale helseforetakene

«Konkrete tiltak»

Ekspertutvalget skal gi regjeringen konkrete forslag til både organisering og finansiering av fastlegeordningen.

Her kan du lese mandatet

I tillegg skal utvalget vurdere om det er oppgaver som kan løses av annet personell under ledelse av fastlegen, eller om det er oppgaver som kan flyttes ut av ordningen. Endringer i kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og endringer i utdanningsløpet for spesialisering skal også vurderes, i tillegg til endringer i legevakt for å redusere vaktbelastningen.

Ekspertutvalget skal levere første rapport med foreløpige vurderinger og anbefalinger innen 1. desember 2022. Rapport med endelige vurderinger og anbefalinger skal leveres innen 15. april 2023. Regjeringen tar med seg de innspillene de får fra ekspertgruppen inn mot statsbudsjettet for 2024.

Medlemmer av utvalget:

  • Kjetil Telle (leder). Fagdirektør for helse­tjene­steforskning ved Folkehelse­instituttet (FHI). Telle har doktorgrad i samfunns­økonomi fra Universitetet i Oslo.
  • Birgit Abelsen. Professor ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Abelsen er cand. scient i statistikk og har en PhD i helsevitenskap.
  • Lilly Ann Elvestad. Generalsekretær i FFO
  • Nina Tangnæs Grønvold. Kommunedirektør i Fredrikstad og tidligere kommunaldirektør for helse og velferd samme sted. Grønvold er utdannet lege og har master i helseledelse.
  • Tor Iversen. Helseøkonom og professor ved UiO.
  • Kaveh Rashidi. ALIS-lege og jobber som fastlege i Oslo
  • Torstein Sakshaug. Spesialist i allmennmedisin, fastlege i Trondheim
Powered by Labrador CMS