REAGERER STERKT: – Behovet er enormt, og vi må ta et krafttak for fastlegene nå, sier Fremskrittspartiets Bård Hoksrud. 

Foto: Julie Kalveland

Frp vil gi 240 millioner mer til fastlegeordningen

– Krisen er nå, og vi må handle umiddelbart, sier Bård Hoksrud (Frp).

Publisert

Torsdag legger Frp frem sitt alternative budsjett. Der loves fastlegene et løft.

– Vi ønsker at det bevilges 240 millioner kroner til fastlegeordningen allerede fra 1. januar 2023. Jeg prater med mange pasienter og vi er nødt til å øke bevilgningen med en gang, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet (Frp) til Dagens Medisin.

– Å være fastlege er i dag et meget krevende yrke. Det er viktig å øke basistilskuddet og sørge for at fastlegen skal få en mer normal arbeidsdag. Det er også mange fastleger som i tillegg jobber i beredskap som legevakt, som totalt blir en stor belastning, sier han.

Frp-politikeren mener at situasjonen for fastlegene er alvorlig, og må tas tak i nå. Samtidig mener Frp  at Høyre ikke tar fastlegekrisen på alvor. I det alternative budsjettet Høyre la frem tidligere i uken, lå det ingen nye penger til fastlegene.

Viktig å sikre legedekningen 

Høyres helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, er enig i at det er viktig å sikre legedekningen.  

– I vårt alternative statsbudsjett ønsker vi også å føre inn igjen de 31 LIS1-stillingene regjeringen ønsker å kutte, for å sikre legedekningen, og da med hovedfokus på å støtte fastlegeordningen. Disse stillingene har både sykehus og kommuner planlagt for. For å sikre legedekningen fremover, er det viktig at leger kommer seg gjennom spesialiseringsløpet.

Dette imponerer ikke Hoksrud. Frp vil ha en kraftig økning av antallet LIS1-stillinger.

– Behovet er enormt, og vi må ta et krafttak for fastlegene. Vi øker antallet nye plasser til fra 31 til 100. 

Vil kjøpe privat kapasitet

For Høyre er det viktig å sikre rask helsehjelp og kortere ventetid for pasientene. Derfor vil Høyre øremerke kjøp av ledig kapasitet hos private helsetilbydere.

– Høyre er kritisk til at regjeringen reduserer den innsatsstyrte finansieringen fra 50 til 40 prosent, da det bør være på 50 prosent. Innsatsstyrt finansiering på 50 prosent har vist seg å være mest mulig effektivt for pasientbehandlingen, sier Trøen. 

Powered by Labrador CMS